11. prosinac 2018.

Lada Tedeschi Fiorio: Ni mačizam ni isključivi feminizam ne donose kvalitetan život i svijet

Lada Tedeschi Fiorio nalazi se među Liderovih 10 najmoćnijih žena i među 10 najvećih dioničara Atlantic grupe. Zamjenica je predsjednika Nadzornog odbora i sve važnija u poslovanju kompanije, a s nama je porazgovarala o značaju hard i soft vještina u svojoj karijeri.

>>>Ivana Bratanić: Ženama se puno lakše staviti u poziciju lidera

Koliko su, po vašem mišljenju, pri upravljanju značajne hard, a koliko soft skills? Posjeduju li žene više mekih vještina u svom upravljanju?

Po prirodi nisam isključiva osoba, ni sklona ekstremima. Neovisno o spolu upravljača, mislim da su važne i hard i soft vještine, možda je samo ravnoteža na putu prema upravljačkim pozicijama više u korist stručnih znanja, koje grade profesionalca, a kasnije više u korist soft vještina, koje čine menadžera. Kad o tome govorimo, i znanstvenici će reći da ono što čini jezgru soft vještina – emocionalna i socijalna inteligencija – načelno govoreći jest ženski forte, ali ne isključivo. Svoje sam meke vještine dobila rođenjem, kroz odgoj, a onda ih brusila kroz obrazovanje i kroz profesionalno iskustvo. Naravno i kao majka, nema neposrednijeg i intenzivnijeg rada u timu od toga.

>>>Anita Letica: U poslovnim situacijama najviše mi je pomogla ‘ženska intuicija’

Smatrate li da su žene povećanim angažmanom dovele same sebe u nepovoljan položaj? Koliko još uvijek vrijedi staro pravilo 8/8/8  (osam sati rada, osam sna, a ostalih osam obitelj, slobodno vrijeme, hobiji)? Što od navedenog najviše pati, odnosno kako sada izgleda taj omjer među uspješnim ženama?

U svakom periodu svog života morala sam, kao i svatko, raditi na ravnoteži i uvijek je jedan od aspekata mog života, koji je integralna cjelina, imao manju ili veću prevagu, ali je bitno da cjelina funkcionira. Na to sam posebno ponosna. Nastojim naći vremena i za projekte, i za razvoj mojeg tima, ali i za obitelj i prijatelje. Vjerujem u žensku sposobnost i snagu, ali vjerujem i u mušku. Smatram da jedino kroz partnerski odnos – ni mačizam ni isključivi feminizam – da, dakle, samo kroz partnerski odnos možemo imati ravnotežu i kvalitetan život i svijet. Mi smo pripadnici iste vrste i vjerujem u naše komplementarnosti radije nego u suprotnosti, jer jedino kroz konstruktivnu suradnju možemo imati bolju zajedničku budućnost.