14. prosinac 2017.

Lipa o trošarinama na cigarete: Vlada je mogla smanjiti bilo koji drugi porez za taj iznos

Udruga poreznih obveznika Lipa istaknula je u četvrtak protivljenje povećanju trošarina na cigarete i duhanske proizvode, ustvrdivši da se tako povećava ukupno porezno opterećenje već iscrpljenih poreznih obveznika.

- Iako je povećanje trošarina zapakirano u brigu o našem zdravlju i hrvatskoj obvezi usklađivanja s direktivama EU-a, ipak je na djelu povećanje ukupnog poreznog opterećenja već iscrpljenih poreznih obveznika, navodi se u priopćenju te udruge.

U Lipi smatraju da nema mjesta povećanju poreznog opterećenja niti za jednu lipu, a najavljeno poskupljenje od jedne kune vide kao minoriziranje ukupnog novog troška po poreznom obvezniku, koji je i pušač.

>>>Marić: Cigarete poskupljuju; Kujundžić: Dio novca od trošarina ide u zdravstvo

- Prihod od 160 milijuna u proračunu, što će biti rezultat povećanja trošarina, je minoran obzirom na povećanje rashodne strane od čak pet milijardi kuna. Za taj iznos Vlada je mogla smanjiti bilo koji drugi porez, prirez, doprinos, parafiskalni namet ili trošarine čime bi ukupno opterećenje barem ostalo isto, poručuju iz Lipe.

Pritom iznose podatak da su više od 80 posto cijene cigareta trošarine koje završavaju u državnom proračunu, a ocjenjuju da su bolnice svejedno dužne više od osam milijardi kuna i funkcioniraju u jako lošim uvjetima.

- Lipa apelira na pokretanje reformi u svim područjima javnog sektora bez kojih ćemo i dalje biti na dnu EU, one iste koja služi kao alibi kod bilo kojeg povećanja postojećeg, ili pokušaja uvođenja novih poreza. Bit će nam drago čuti da se u provođenju reformi pozivamo na preporuke EU i takve poteze ćemo pozdraviti, zaključuju u priopćenju.

Vlada je na jučerašnjoj sjednici prihvatila uredbu o visini trošarine na cigarete, sitno rezani duhan i ostali duhan za pušenje, kojom se predviđaju više trošarine na duhanske proizvode od važećih, na temelju kojih maloprodajna cijena cigareta ne bi smjela poskupiti za više od jedne kune po kutiji.

>>>Lipa se protivi dodatnoj ‘poreznoj presiji’ na alkohol, cigarete, kocku i mobitele

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako se time potpuno usklađuje hrvatski trošarinski sustav s direktivama EU-a po pitanju parametara u vezi cigareta, duhana i duhanskih prerađevina.

Naime, kako je rekao, predloženom uredbom mijenjaju se visine trošarina na cigarete i iznos minimalne trošarine na cigarete, čime se ispunjava obveza koja proizlazi iz Ugovora o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji, a kojom je Hrvatskoj odobreno prijelazno razdoblje do 31. prosinca 2017. godine za dostizanje minimalne trošarine na cigarete.