21. prosinac 2018.

Maćašović: Ako transparentno izvještavate, privući ćete investitore

PwC Hrvatska dodijelio je prvi put ove godine, u suradnji sa Zagrebačkom burzom, nagradu za izgradnju povjerenja javnosti tvrtki s najvećom transparentnošću informacija prema svojim dioničarima. Ovom nagradom, tvrdi PwC, žele inspirirati i druge organizacije da otvorenije izvještavaju i komuniciraju. O tome kako je došlo do te ideje i koliko je bitna izgradnja povjerenja javnosti, razgovarali smo s Tamarom Maćašović, jednom od članica izborne komisije te članicom Uprave i partnericom Odjela za usluge revizije i računovodstvenog savjetovanja PwC Hrvatska.

PwC Hrvatska dodijelio je u suradnji sa Zagrebačkom burzom, prvi put ove godine nagradu za izgradnju povjerenja javnosti društvu s najvećom transparentnošću informacija prema svojim dioničarima. Kako je došlo do ideje za taj projekt?

- Ideja za ovaj projekt je utemeljena na inicijativi koju je PwC iz Ujedinjene Kraljevine pokrenuo prije više godina vezano uz isti koncept na Londonskoj burzi. Sva društva na burzi imaju određene obveze izvještavanja, sukladno zakonskim propisima ili politikama Zagrebačke burze pa je djelomično i sadržaj tih obaveznih objava/dokumenta definiran. Međutim, očito je da neka društva ne posvećuju previše pažnje sastavljanju tih informacija. Potaknuti tom činjenicom, smatrali smo da je vrijeme da se podigne svijest o odgovornosti društava u Hrvatskoj da transparentno informiraju javnost o svojim aktivnostima.

Koji je cilj te nagrade?

- U svim odnosima, kako privatnim tako i poslovnim, komunikacija je važna za građenje povjerenja. Cilj nagrade je stoga prepoznati i nagraditi društva koja se ističu jasnim i transparentnim izvještavanjem javnosti. Smatramo da je to jedan od ključnih elementa za postizanje zrelosti tržišta kapitala, a ova nagrada je nastojanje PwC Hrvatske da pomogne u tom pogledu jer u konačnici, transparentnije izvještavanje jest znak sofisticiranog tržišta što može privući više investitora i poboljšati likvidnost tržišta kapitala.

Nagradu za građenje povjerenja javnosti dobio je AD Plastik. Što je presudilo u odabiru upravo te tvrtke?

- U analizi javno dostupnih informacija, primijetili smo da neka društva nemaju objavljeno ni minimalno onog što bi trebala imati sukladno propisima. Ako i imaju, te informacije su objavljene u jednoj ili dvije rečenice samo da bi se zadovoljila forma. S druge strane, postoje primjeri društava koja pažljivo sastavljaju svoja godišnja izvješća, kako bi javnosti pružili sveobuhvatnu sliku svog društva.

Pritom ne mislim na kreativan izgled i prezentaciju objavljenih informacija, nego na njihovu suštinu i sadržaj. Svi finalisti za našu nagradu su bili prepoznati zbog očitog truda koji su uložili u objavu transparentnih i opširnih informacija u relevantnim kategorijama. Na kraju je stručna komisija za ovu nagradu odlučila staviti naglasak na kategoriju napretka od godine do godine, a tu je AD Plastik pokazao najveći pomak i time zaslužio ovu nagradu.

Kako, prema Vašem mišljenju, potaknuti gospodarske subjekte koji posluju u Republici Hrvatskoj na odgovorno korporativno ponašanje?

Vjerujem da pozitivni primjeri najviše potiču željeno ponašanje. Poslovni subjekti se uspoređuju međusobno po raznim kriterijima, a smatram da više inicijativa koje ističu pozitivne primjere odgovornog korporativnog ponašanja može biti pokretač promjena. K tome, takve inicijative mogu potaknuti i ostale sudionike tržišta kapitala (dioničare, investitore, banke i regulatore) da drže društva odgovornim u tom pogledu, kroz svoje glasove i zahtjeve.