• Pratite nas na:
22. srpanj 2019.

Marija Zuber: Mirovinski doprinos - Povrat preplaćenoga može ostvariti samo osiguranik

Poreznom reformom koja se etapno provodi od 2017. izmijenjena su pravila, ali nije ukinuta mogućnost ostvarivanja povrata preplaćenog doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje u sustavu generacijske solidarnosti (I. stup).

Fizičke osobe osigurane u obveznom osiguranju, kojima su isplatitelji plaća i drugog dohotka i/ili oni samo kao samozaposlene osobe za određenu kalendarsku godinu prema svim osnovama platili doprinos za mirovinsko osiguranje I. stupa u iznosu većem od redovite stope obračunane na najvišu godišnju osnovicu propisanu za tu godinu, mogu od Porezne uprave zatražiti provođenje godišnjeg obračuna doprinosa i povrat preplaćenog iznosa.

Najvišu godišnju osnovicu za obračun i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za svaku kalendarsku godinu posebnom naredbom određuje ministar financija, kao umnožak prosječne mjesečne plaće za razdoblje siječanj–kolovoz prethodne godine, broja 6 i broja 12. To je iznos do kojega postoji obveza plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti za jednu godinu staža osiguranja, prema svim osnovama prema kojima se za određenog osiguranika plaća mirovinski doprinos.

Različiti iznosi

U I. stupu osigurani su svi osiguranici obveznog osiguranja, ali ne plaćaju mirovinski doprinos po jednakim stopama.

Osobe koje su osigurane samo u I. stupu plaćaju doprinos po stopi od 20 posto, a one osigurane i u II. stupu, za I. stup plaćaju doprinos po stopi od 15 posto. Te se stope doprinosa za I. mirovinski stup obračunavaju prema plaći odnosno osnovici osiguranja propisanoj za samozaposlene osobe ovisno o pravnoj osnovi njihova osiguranja.

Uz to, osobe koje ostvaruju primitke od drugog dohotka i osobe kojima je samostalna djelatnost druga djelatnost jer je obavljaju uz istodobno osiguranje prema nekoj drugoj osnovi, za I. stup plaćaju doprinos po stopi od 10 odnosno 7,5 posto, ovisno o tome jesu li osigurani samo u I. ili u I. i II. mirovinskom stupu. Za njih se doprinos obračunava iz bruto drugog dohotka umanjenog za paušalne izdatke ako se priznaju, a za drugu djelatnost na osnovicu godišnjeg dohotka ili dobiti, ali najviše do iznosa koji plaćaju obrtnici koji vode porezno knjigovodstvo prema propisima o porezu na dohodak.

Tko može tražiti

Osiguranik za kojega su isplatitelji plaća i drugog dohotka, odnosno sama ta osoba, po svim osnovama za 2018. uplatili doprinos za mirovinsko osiguranje I. stupa na osnovicu veću od 577.440 kuna može od Porezne uprave zatražiti provođenje godišnjeg obračuna doprinosa za 2018.

Za podnošenje takvog zahtjeva nema propisanog roka, mogao se zatražiti od 1. veljače 2019. i može sve do zastare prava na povrat, koja nastupa nakon proteka šest godina. Prema istom pravilu, fizička osoba može zatražiti provođenje godišnjeg obračuna za prijašnje godine, prema godišnjoj osnovici koja je bila propisana za tu godinu, sve dok za određenu godinu ne nastupi zastara.

To pravo obveznih osiguranika nije novo, uvedeno je 2003. kao protuteža ograničavanju najviše mirovine iz I. mirovinskog stupa, a od 2017. ostvaruje se prema izmijenjenim pravilima. Naime, do 31. prosinca 2016. svi su mirovinski osiguranici plaćali doprinos po jednakim stopama, a od 2017. za primitke od drugog dohotka i za drugu djelatnost primjenjuju se beneficirane, snižene stope mirovinskog doprinosa od ukupno 10 posto odnosno 7,5 posto za I. i 2,5 posto za II. stup.

Tim je novinama prilagođen način primjene najviše godišnje osnovice od isplatitelja plaće i drugog dohotka, pa se od 2019. najviša godišnja osnovica više ne može iskoristiti pri isplati drugog dohotka, već samo pri isplati plaće. No primatelji drugog dohotka i dalje imaju pravo na povrat preplaćenog doprinosa u postupku pred Poreznom upravom.

Kako se obračunava

Ako isplatitelj plaće nije pri obračunu obveznih doprinosa primijenio najvišu godišnju osnovicu propisanu za I. mirovinski stup i u slučaju kad su za osiguranika doprinos uplaćivali različiti isplatitelji plaće i drugog dohotka, pa je za njega po svim osnovama plaćen doprinos na svotu koja prelazi najvišu godišnju osnovicu, osiguranik može Poreznoj upravi podnijeti zahtjev za godišnji obračun mirovinskog doprinosa i povrat preplaćenog iznosa.

Povrat mirovinskog doprinosa generacijske solidarnosti može ostvariti samo osiguranik. Isplatitelji plaće i isplatitelji drugog dohotka ne mogu ostvariti povrat uplaćenog mirovinskog doprinosa, čak ni u slučaju kad su ugovorili plaću, drugi dohodak ili drugo primanje podložno obvezi doprinosa, u neto iznosu.

U postupku rješavanja zahtjeva Porezna uprava utvrdit će na koju je osnovicu za podnositelja zahtjeva za odnosnu godinu po svim osnovama obračunan i uplaćen doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti i svote plaćenog doprinosa.

Primjerice, za 2018. će utvrditi je li za osiguranika koji je osiguran samo u I. stupu plaćeno više od 115.488,00 kn, odnosno za osiguranika II. stupa je li plaćeno više od 86.616 kn. Ako je za I. stup plaćeno više mirovinskog doprinosa, Porezna uprava utvrdit će razliku za povrat i o tome donijeti rješenje.