04. studeni 2018.

Marija Zuber: Uprava i radnici nisu poslovni partneri, pa nema čašćenja bez poreza

Posljednjih mjeseci kalendarske godine osobna je potrošnja tradicionalno veća nego u ostalom dijelu godine i poduzetnicima je važno ostvariti što veći prihod i zaradu od potrošačkog kolača. Proračuni za promidžbu brže se prazne nego u ostatku godine, a uz ostale promidžbene oblike, potrošačima i kupcima daruju se proizvodi ili usluge reklamne prirode. Posljednji mjesec u godini ujedno je razdoblje u kojem poduzetnici češće nego u ostalom dijelu godine troše za reperezentaciju, za ugošćivanje ili darivanje poslovnih partnera ili za oboje.

>>>Marija Zuber: Kad pružaju ili primaju usluge, i mali poduzetnici obračunavaju PDV

I reklama i reprezentacija poduzetnički su rashodi, a njihova je namjera ostvarivanje sadašnjih i/ili budućih prihoda i dobiti. Ipak, porezni propisi različito tretiraju darivanja za reklamne od darivanja za svrhe reprezentacije, a pri određivanju poreznih učinaka mjerodavna su dva kriterija: namjena dara i vrijednost darivanog premeta.

Država blaža za blagdane

Darivanje potrošača proizvodima iz asortimana poreznog obveznika u pakiranjima koja su posebno prilagođena za reklamne svrhe i označena kao pakiranja koja nisu za prodaju (‘nije za prodaju‘, ‘reklamni uzorak‘ i sl.) smatra se troškom reklame i u ukupnoj je svoti porezno priznati rashod. Reklamom se smatra i darivanje kupaca i drugih poslovnih partnera prigodnim predmetima s nazivom tvrtke, proizvoda ili usluge koju se reklamira, uz uvjet da vrijednost darivanih predmeta ne prelazi 160 kn. Oznaka tvrtke ili proizvoda taj poduzetnički rashod dovodi u skupinu rashoda za reklamu, što automatski isključuje obvezu obračunavanja PDV-a pri isporuci dara, iako je poduzetnik iskoristio pretporez s ulaznih računa za repromaterijal i usluge potrebne za proizvodnju darivanog predmeta. Ako se daruju predmeti nabavljeni od drugih poduzetnika, koji su naknadno prilagođeni sa svrhom reklamiranja tvrtke ili proizvoda darovatelja, također se pri isporuci potrošačima, kupcima i poslovnim partnerima ne zaračunava PDV iako je pri nabavi odbijen pretporez.

Darovani predmet iz vlastite proizvodnje čija vrijednost ne prelazi 160 kuna oslobođen je PDV-a, umanjuje osnovicu poreza na dobit, a priznaje se i pretporez. No s reprezentacijom je malo drukčije

Taj oblik reklame oslobođen je oporezivanja PDV-om i porezno je priznati rashod pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit. Pri tome propisi o PDV-u uređuju i dodatno ograničenje prema kojemu se darovi vrijednosti do 160 kn koji ne podliježu oporezivanju PDV-om mogu davati istoj osobi najviše jednom u tromjesečju, uz obvezu poduzetnika da o tome vodi odgovarajuću evidenciju.

Ugošćivanje i darivanje

Darivanje i ugošćivanje poslovnih partnera u poreznom smislu smatra se reprezentacijom. Poslovni su partneri osobe s kojima postoji poslovni odnos i osobe s kojima se takav odnos nastoji i namjerava uspostaviti. Oblici darivanja su različiti, od konzumacije jela i pića preko smještaja u hotelima i jahtama do davanja darova. Na računima za ugošćivanje i/ili kupljeni dar treba navesti naziv poslovnog partnera čiji su predstavnici ugošćeni i/ili darivani kako se ekonomska korist koju je fizička osoba ostvarila bez plaćanja naknade ne bi smatrala primitkom u naravi. Članovi trgovačkog društva, uprave, članovi njihovih obitelji i druge s njima povezane osobe, radnici i bivši radnici, nisu poslovni partneri. Ako se njima omogućuje ugošćivanje i darivanje, riječ je o primitku koji se smatra plaćom, drugim dohotkom ili izuzimanjem u naravi, ovisno o tome u kakvom su statusu prema poduzetniku. S ulaznih računa za nabavu dobara i usluga namijenjenih za reprezentaciju nije dopušteno odbiti ulazni PDV kao pretporez. Ako se za svrhe reprezentacije daju darovi iz asortimana poduzetnika kod kojih je odbijen ulazni pretporez, pri isporuci treba zaračunati PDV prema propisanoj stopi.

>>>Marija Zuber: Ako ‘honorarčite’ uz plaću ili mirovinu, ništa od povrata poreza

Pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit rashodi reprezentacije priznaju se u visini od 50 posto učinjenih izdataka. Kako nije mogao biti odbijen pretporez, ukupna vrijednost zajedno s uključenim PDV-om dijeli se na 50 posto priznatih i 50 posto porezno nepriznatih rashoda.

Dobro pazite na vrijednost

Ako darivani predmet ne ispunjava uvjet da ga se smatra reklamom (npr. nije obilježen kao reklamni predmet, nema znak tvrtke ili proizvoda), a vrijedan je do 160 kn, ne mijenja se porezno obilježje u sustavu PDV-a, ali se mijenja u sustavu poreza na dobit. S obzirom na to da mu je vrijednost do 160 kn, ne podliježe oporezivanju PDV-om, uz uvjet da se ne daje istoj osobi češće nego u jednom tromjesečju. No pri utvrđivanju obveze poreza na dobit reprezentacija se smatra rashodom i poreznu osnovicu treba uvećati za 50 posto.

>>>(Ne)rad blagdanima: Imate pravo na naknadu za rad dok drugi slave i odmaraju se

Ako se fizičkoj osobi daruje predmet u reklamne svrhe, obilježen znakom tvrtke ili proizvoda, ali mu vrijednost prelazi 160 kn, smatra se reklamom samo do tih 160 kn i samo do toga iznosa ne podliježe oporezivanju PDV-om. Na razliku iznad toga treba obračunati PDV. Ako se za reklamo darivanje upotrebljavaju proizvodi nabavljeni na tržištu, na iznos koji prelazi propisani prag od 160 kn po predmetu nije dopušten odbitak pretporeza. Pri utvrđivanju obveze poreza na dobit vrijednost koja prelazi 160 kn smatra se porezno nepriznatim rashodom i 50 posto toga iznos uvećava osnovicu za utvrđivanje poreza na dobit.