31. svibanj 2019.

Matematičarke vladaju Plivom: Za matematičare će uvijek biti kreativnog posla

Od 28 inženjera, profesora ili magistara matematike koliko ih je trenutačno u Plivi, njih 23 zaposleno je na upravljanju i implementaciji globalnih i regionalnih IT projekata. Matematičari u Plivi obavljaju najrazličitije poslove; od onih u području istraživanja i razvoja lijekova gdje se bave modeliranjem i primjenom matematičkih alata u razvoju lijekova te sudjeluju u dizajnu eksperimenata, statističkoj analizi podataka i razvoju, testiranju i potvrđivanju matematičkih modela u razvoju novih proizvoda, preko ljudskih resursa i različitih dijelova proizvodnih operacija.

Drugi zanimljiv podatak je da je u timu Plivinih matematičara najveći broj žena, a jedna od njih je i Vesna Mesar, viša direktorica koja je sa svojim timom zadužena za pružanje IT podrške aplikacijama na svim Tevinim lokacijama širom svijeta. S više od 20 godina posvećenih farmaceutskoj industriji dobro razumije poslovanje, a iskustvo je stjecala na projektima podrške korisnicima, upravljanju sustavima podrške u istraživanju i razvoju, povezivanju poslovnih procesa između laboratorija i proizvodnih operacija i drugo. Prije dolaska u farmaceutsku industriju, Mesar je radila kao profesorica matematike i programskih jezika što je urodilo i udžbenikom za programiranje odobrenim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Među istaknutim matematičarkama Plive je i Vedrana Momirski Jurleka koja je diplomirala 1988. na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla titulu diplomirana inženjerke matematike. U Plivi, članici Teva grupe, Momirski Jurleka radi već sedam godina na brojnim međunarodnim projektima standardizacije, automatizacije i unapređenja poslovnih procesa Teve u području upravljanja financijama, računovodstvom i porezima. Kao associate direktorica sa svojim je timom dio globalne informatičke podrške zadužena za upravljanje IT projektima Teve. Trenutačno je angažirana na projektima vezanim uz Financijske servisne centre, od onog najvećeg u Zagrebu, ali i onih na drugim kontinentima, do projekata u Americi, Izraelu, Njemačkoj, Islandu i Malti. Prije Teve, Momirski Jurleka je bogato iskustvo u vođenju projekata stekla na brojnim poslovima uvođenja SAP sustava i IT konzaltinga u Hrvatskoj i svijetu u organizacijama kao što su Deloitte, s&t Hrvatska, Recronet, b4b.

Direktorica u IT odjelu Elena Oštrić, diplomirana inženjerka matematike, više od 15 godina radi u Plivi i sa svojim je timom odgovorna za podršku SAP sustavima unutar Teve. Iskustvo je stjecala na početku kao SAP konzultant za područje planiranja proizvodnje, nakon čega je odgovornost rasla i na druga područja od Plive u Hrvatskoj do podržavanja procesa Teve u svijetu. Prije Plive radila je u IT odjelima drugih kompanija i mirovinskim fondovima u Hrvatskoj kao analitičar poslovnih informacijskih sustava.

Zbog stečenog obrazovanja, te metodološkog i analitičkog pristupa, matematičari se dobro snalaze u rješavanju problemskih zadataka, pronalaženju kreativnih rješenja te praćenju i implementiranju novih tehnologija.

Prema mišljenju Momirski Jurleka, vođenje projekta i rješavanje problema prirodni je okoliš za matematičare pa se uz sve češću uporabu matematičkog modeliranja i predviđanja u različitim područjima ekonomije i znanosti, potreba za njima u globalnom okruženju neće smanjivati.

- Osobno znam da se prilikom svake IT implementacije traži i uvažava naše mišljenje u postupku analize kompleksnih IT sustava i promjene poslovnih procesa. Jer se matematičari dobro snalaze na poslovima sistemskih inženjera, računalnih programera, projektanata informatičkih sustava, statističara, ali i u aktuarskim zvanjima te procjeni pojedinih financijskih instrumenata i rizika – kaže Momirski Jurleka koja smatra kako su sposobnost i znanje za rješavanje problema solidan temelj za dobre voditelje projekata koji razumiju poslovne potrebe i uspješno implementiraju alate kojima će podržavati poslovanje. Te će, prema mišljenju Momirski Jurleka, u tom kontekstu za matematičare uvijek biti posla koji će istovremeno biti zanimljiv, izazovan i kreativan.

Oštrić je također mišljenja da je analitičnost u pristupu matematičara različitim poslovima u gospodarstvu jedna od njihovih velikih prednosti kao i njihova strukturiranost i usmjerenost prema rješavanu problema. Također tvrdi da će se potreba za matematičarima u budućnosti povećavati. Osim trenutačno zastupljenih područja, javljaju se i nova uslijed rastućih potreba gospodarstva koje su posljedica digitalne transformacije kompanija i robotizacije poslovanja – ističe Oštrić naglašavajući da upravo u tim područjima matematičari, uz stručnjake iz drugih STEM područja, mogu osigurati dobro razumijevanje procesa i učinkovito upravljanje područjima.

Dok Mesar ističe da kroz niz godina postaje uočljivo kako matematičari na različitim radnim mjestima postižu izrazito visoke rezultate. No predlaže da bi možda PMF malo više trebao obratiti pažnju na povezivanje s gospodarstvom i stavljanje naglaska na praktičan rad za vrijeme trajanja studija.

Iduća u serijalu o matematičarima je Zrinka Marušić, stručna savjetnica u znanosti na Institutu za turizam.