25. siječanj 2018.

Ministarstvo rada poziva građane da prijavljuju ‘rad na crno‘

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi kampanju ‘Stop radu na crno‘, u sklopu koje prigodnim oglasima u vozilima javnog gradskog prijevoza i lecima poziva građane da prijavljuju takav rad.

U oglasima i lecima Ministarstvo poručuje da u borbi protiv rada na crno najvažniju ulogu ima Inspektorat rada, koji obavlja ciljane inspekcijske nadzore i postupa na temelju zaprimljenih predstavki i prijava.

Rad na crno odnosi se na obavljanje posla koji ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, ali bez sklopljenog ugovora o radu i bez prijave na obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

>>>Pavić započeo dvotjednu kampanju protiv pet oblika rada na crno

Iz Ministarstva podsjećaju da je poslodavac koji želi zaposliti radnika dužan s njime sklopiti ugovor o radu u pisanom obliku i prije početka rada prijaviti ga na obvezno mirovinsko osiguranje, a na obvezno zdravstveno osiguranje u roku osam dana od početka rada.

Radom na crno smatra se i prikrivanje radnog odnosa te neprijavljivanje radnika na odgovarajuće radno vrijeme, kao i nezakonito zapošljavanje državljanina treće zemlje u Hrvatskoj.

Također se odnosi na isplaćivanje plaće ili dijela plaće "na ruke".

Iz Ministarstva navode kako poslodavac može zaposliti stranaca samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad, odnosno potvrda o prijavi rada.

Rad na crno obuhvaća i neisplatu povećane plaće i neuplaćivanje propisanih javnih davanja na povećanu plaću za prekovremeni rad, rad noću, smjenski rad, rad nedjeljom i blagdanom. Također se odnosi na isplaćivanje plaće ili dijela plaće "na ruke".

>>>Svjedočanstvo: Odlazim u Njemačku dva-tri puta godišnje, na ‘crno’ se može zaraditi oko 2000 eura

Ministarstvo podsjeća da su prednosti prijavljivanja radnika plaćeni doprinosi za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a radnik kojem su cijeli radni vijek uredno plaćani doprinosi ostvaruje višu mirovinu.

Neprijavljeni radnik ne ostvaruje prava iz radnog odnosa i pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja, a u slučaju otkaza ne ostvaruje ni pravo na novčanu naknadu za nezaposlene.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta ‘Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)‘, koji se provodi u suradnji s partnerima iz Slovačke i Njemačke.