11. kolovoz 2017.

Monsanto je godinama prodavao opasne kemikalije iako je znao za pogubni učinak

Monsanto, vodeći svjetski proizvođač herbicida, pobija pravnu analizu nedavno otvorenih dokumenata iz arhive kompanije koji upućuju na to da je ignorirao rizik za ljudsko zdravlje i okoliš dugo nakon što su dokazane smrtne posljedice kemikalije poznate kao PCB.

Riječ je o više od 20 tisuća internih dopisa, zapisnika sastanaka, poslovnih pisama i ostalih dokumenata vezanih uz slučaj Monsanto, piše Guardian.

Bill Sherman, pomoćnik državnog tužitelja države Washington, koji tuži Monsanto u parnici teškoj milijarde dolara, tvrdi da objavljena arhiva sadržava dokaze kojih država nije bila svjesna.

Ako se zapisi pokažu autentičnima, oni su čvrst dokaz da je Monsanto bio upoznat s činjenicom da je njihov PCB opasan, no i da su to godinama skrivali od očiju javnosti i nastavljali s proizvodnjom radi profita.

>>>Dokumenti otkrivaju utjecaj Monsanta na medije, znanstvena istraživanja

Osim u Washingtonu, Monsantu prijete tužbe zbog PCB-a i u desetak drugih gradova diljem SAD-a, a one bi, kao i njihove pravne posljedice, mogle završiti kao ostavština u njemačkom biotehnološkom divu Bayer koji je dao ponudu za preuzimanje Monsanta tešku 66 milijardi dolara.

Scott Partridge, predsjednik globalne strategije za Monsanto, nije pokušao prikriti autentičnost zapisa, međutim zanijekao je bilo kakve nepravilnosti. Partridge tvrdi da je Monsanto proizvodio PCB u vrijeme dok je supstanca bila legalna i dozvoljena za upotrebu, a s proizvodnjom su dobrovoljno prestali prije 40 godina.

Poliklorirani bifenili su dugoročni zagađivači koje je Monsanto masivno proizvodio u periodu između 1935. i 1977., a služili su kao rashlađivači i maziva za električnu opremu kao što su transformatori i kondenzatori.

Diljem SAD-a su zabranjeni 1979. godine, nakon dokaza da uzrokuju rak i onečišćavaju okoliš.

Novootkriveni dokumenti sugeriraju da je Monsanto štetnost kemikalije utvrdio još 1969. godine i nastavio s njenim korištenjem. Prema "internom planu za kontrolu štete", korporacija je promišljala o tri scenarija - ne poduzimati nikakve akcije, prestati s proizvodnjom PCB-a, te reagirati odgovorno, što znači priznati kontaminaciju okoliša i poduzeti korektivne mjere.

>>>Bombaški napad na istraživački centar Monsanta u Italiji

Monsanto je na kraju zaigrao prvi scenarij i uvjeravao javnost da je PCB siguran za korištenje, što znači da se kompanija odlučila na stjecanje profita na štetu zdravlja građana i okoliša.

Još jedan od zapisa nastao u rujnu 1969. bilježi ispuštanje PCB-a u Meksički zaljev, Velika jezera i na obalama San Francisca. Dva mjeseca kasnije, prezentacija Monsantova korporativnog odbora potvrdila je upozorenje da je PCB, s gledišta reprodukcije, iznimno toksičan za ptice.

U prezentaciji su proizvodi Aroclor 1254 i 1260 opisani kao svjetski ekološki problem. Proizvodnja Aroclora 1254 i ostalih PCB-a nastavila se sve do kolovoza 1977. Tijekom 1999., dokazano je kako su Aroclor 1254 i 1260 u Belgiji uzrokovali kontaminaciju hrane koja se smatra jednom od najvećih kontaminacija na području Europe.

Globalna dominacija

Monsanto je s proizvodnjom PCB-a krenuo 1935., nakon što su preuzeli kemijsku kompaniju Swann, a sve u cilju dominacije nad globalnom proizvodnjom. Nepovoljni učinci na zdravlje povezani s PCB-om prvi put su se našli na dnevnom redu Monsanta nakon što je 1937. autopsijom dokazano da su tri radnika preminula zbog oštećenja jetre nakon rukovanja supstancom.

O ozbiljnosti situacije govori istraživanje iz 1966. kojim je otkrivena bioakumulacija PCB-a kod morske ribe i ptica u Baltičkom moru.

Do 1970. godine gotovo 80 posto ženskih jedinki triju vrsta tuljana koje obitavaju u Baltičkom moru bile su neplodne, a ubrzo nakon je potvrđena korelacija s njihovom izloženošću opasnoj tvari.

Dvije godine kasnije Monsanto je dobrovoljno prestao prodavati PCB, osim za upotrebu u zatvorenim električnim uređajima.

>>>Kako je poslovao Monsanto, korporativni div koji proizvodi GMO sjemenje?

U SAD-u, međuresorna radna skupina savjetovala je da upotreba PCB-a bude ograničena samo u situacijama kada je on nezamjenjiv, uz minimalnu izloženost ljudi. Izvješće radne skupine navodi da ne postoje toksikološki i ekološki podaci koji ukazuju na opasnost po ljudsko zdravlje, no dokazano je da podaci dostupni skupini nisu bili adekvatni.

Američka vladina agencija EPA je 1975. označila PCB kao iznimno toksičnu supstancu opasnu po ljudsko zdravlje i okoliš.

Europske agencije danas PCB koriste kao školski primjer za načelo predostrožnosti, te obvezan oprez u suočavanju s potencijalnim rizicima po okoliš i zdravlje.