31. kolovoz 2017.

Nakladničkim projektima hrvatskog iseljeništva 402 tisuće kuna potpore

Jedanaest nakladničkih projekata – knjiga, publikacija i ostalih javnih glasila koji promiču vezu iseljene i domovinske Hrvatske, država je ove godine poduprla s ukupno 402 tisuće kuna. Potpore iznose od 10 tisuća kuna, koliko je dobio zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa ‘Dijasporski i nacionalno manjinski identiteti: migracije, kultura, granice, države‘ do 70 tisuća kuna koliko je dobila hrvatska kuharica ‘Mamina kuhinja‘ Croatian Cultural Associationa.

>>>Ekonomska klima u Hrvatskoj nadomak najviših razina od ulaska u EU

Fotomonografija Vladimira Novaka ‘Hrvati Americi – Croatians in America‘ dobila je 60 tisuća kuna potpore, dok su po 50 tisuća dobili hrvatsko njemački mjesečnik Fenix Magazin, Zaklada KLIN - Kroatische Literatuur in Nederland za četiri nove knjige te The Croatian Community Association Limited za osiguranje nastavka tiskanja Hrvatskog vjesnika.

Zbornik radova ‘Hrvatska izvan domovine 2‘ Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva dobio je od države 35 tisuća kuna, a ‘Periodicum 2017.‘ Hrvatske akademske zajednice Austrija 22 tisuće kuna.

Nakladničke projekte hrvatskog iseljeništva država podupire u želji da očuva hrvatski jezik, kulturu i identitet ali i da razvije suradnju sa hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama, zakladama i ostalim organizacijama.

Po 20 tisuća kuna potpore dobili su Zaklada Hrvatskih studija za izdavanje Časopisa Hrvatskih studija te Hrvatska kulturna zajednica – Ogranak Matice hrvatske Wiesbaden, a 15 tisuća kuna ‘Gaudeamus‘ Almae Matris Croaticae Alumni iz Toronta.

Za te je projekte i programe ove godine bilo osiguirano pola milijuna kuna, a podijeljeno 402 tisuće kuna i to nakon provedenog javnog natječaja, a na prijedlog posebnog povjerenstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske na čijim je mrežnim stranicama objavljena odluka o raspodjeli sredstava.