05. rujan 2018.

Njemačka vlada uvodi ograničenja rasta najamnina u velikim gradovima

Njemačka vlada usvojila je u srijedu prijedlog zakona kojim bi se postrožila ograničenja naglog povećanja najamnina stambenog prostora u velikim gradovima budući da šteti najmoprimcima i potpiruje strah od mogućeg pregrijavanja tržišta nekretnina.

>>>Hrvatska za rad najprivlačnija – Bosancima, a Hrvati bi u Njemačku

Bude li usvojen, novi bi zakon omogućio novim najmoprimcima pristup informacijama o visini najamnine koju su plaćali bivši najmoprimci. Također li mogli steći uvid opravdavaju li eventualne renovacije povećanje najamnine, kazala je ministrica pravosuđa Katarina Barley, autorica prijedloga.

Zakon je već izmijenjen 2015. godine kako bi se zakočilo nagli rast cijena nekretnina i najmnina. Njime je uveden plafon cijena najma za nove najmoprimce u gusto naseljenim područjima a njihovo je povećanje ograničeno na makismalno 10 posto.

Najmodavci mogu zatražiti izuzeće, primjerice u slučaju novih odnosno nedavno renoviranih zgrada.

Novi prijedlog uvodi obvezu najmoprimcima da objave podatak o tome jesu li u prethodnom razdoblju koristili pravo na izuzeće i koliku su najamninu naplaćivali.

Najamnine rastu zbog pojačanog priljeva stanovnika u velike gradove i manjka stambenog prostora. Najviše su prosječne najamnine u Muenchenu, Koelnu, Stuttgartu, Hamburgu, Frankfurtu i Berlinu.

>>>Istraživanje: Iznajmljivači stanova u Njemačkoj žestoko diskriminiraju strance

Njemačka središnja banka upozorila je da su cijene nekretnina u njemačkim gradovima možda 15 do 30 posto iznad realne vrijednosti, upozorivši na mogućnost stvaranja balona na tržištu nekretnina, a time i potencijalni rizik za financijsku stabilnost.