07. veljača 2017.

Novi Zakon o javnoj nabavi povećat će kvalitetu naručenih proizvoda

O kvalitativnim kriterijima novog zakona o javnoj nabavi na Liderovoj konferenciji o javnoj nabavi pred okupljenim mnoštvom govorio je Ante Loboja, iz ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

>>>Primjenom novog Zakona o javnoj nabavi poduzetnicima će se uštedjeti 42 milijuna kuna godišnje

- Sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, presude za korupciju, prijevaru, pranje novca, te neplaćanje poreza ili doprinosa za mirovinsko i zdravstveno neki su od kriterija za eliminaciju gospodarskih subjekata iz postupka javne nabave. Naručitelj isto tako može u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave , ako je to potrebno za pravilno provođenje postupka, provjeriti informacije navedene u dokumentu o Europskoj jedinstvenoj dokumentaciji o nabavi - objasnio je Loboja.

Nadalje, kriterij za odabir subjekta, ispričao je Luboja, ovise o sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti, a koja se dokazuje upisom u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastanka. Zatim o ekonomskoj i financijskoj sposobnosti gospodarskog subjekta, te njegovoj tehničkoj i stručnoj sposobnosti kojom se osigurava da subjekt ima potrebne ljudske i tehničke resurse te iskustvo potrebno za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Njegova kolegica iz ministarstva gospodarstva, obrta i poduzetništva Nina Čulina upozorila je kako se uvođenjem kriterija ekonomski najpovoljnije ponude kao jedinog kriterija ( za razliku od dosadašnje prakse gdje su naručitelji mogli birati  između dva kriterija ; najniže cijene i ekonomski najpovoljnije ponude) ispunjavaju očekivanja stručne i cjelokupne zainteresirane javnosti. Pogotovo će to ići na ruku poduzetnicima jer će uz cijenu odsad više uzimati u obzir dodatna obilježja proizvoda , ponajprije kvalitetu, te će se to dodatno vrednovati pri ocjenjivanju ponuda,dodala je.

>>>Započela Liderova konferencija o javnoj nabavi

-Kriterij za odabir ponude moraju biti tako određeni  da omoguće pregled i ocjenjivanje ponuda kao i provjeru informacija koje dostavi ponuditelj. U slučaju dvojbe naručitelj mora moći  učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza u ponudi – zaključila je Čulina.