Korona i biznis
12. ožujak 2018.

Od travnja mirovina veća za 0,94 posto

Na sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) donesena je odluka o povećanju aktualne vrijednosti mirovine za 0,94 posto, odluka o najnižoj mirovini, o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, odluka o faktoru osnovne mirovine te o najnižoj mirovini branitelja, priopćeno je u ponedjeljak iz HZMO-a.

- Na 15. sjednici Upravnog vijeća HZMO-a, na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku o stopi promjene indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u 2017. u odnosu na 2016., donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018. koja iznosi 63,88 kuna. Budući da je aktualna vrijednost mirovine od 1. srpnja 2017. iznosila 63,29 kuna, povećanje iznosi 0,94 posto, stoji u priopćenju.

>>>Grbavac: Hrvatski građani trebaju udvostručiti izdvajanja za mirovinu

Mirovine usklađene prema novoj vrijednosti biti isplaćene u travnju, s razlikom za siječanj i veljaču. U priopćenju se dodaje kako je donesena Odluka o najnižoj mirovini za godinu mirovinskog staža pa najniža mirovina za godinu staža iznosi 61,94 kune.

Donesena je i Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja, po kojoj osnovica za određivanje naknade iznosi 1.272,29 kuna te Odluka o faktoru osnovne mirovine koji iznosi 0,75.

>>>Hrvatska pošta odsada i u Slavoniji besplatno zaprima zahtjeve za naknade HZMO-a

Odlukom o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, koja od 1. siječnja do 28. veljače 2018. iznosi 2.558 kuna, od 1. ožujka povisit će se za 0,015 posto od proračunske osnovice za svaki dan sudjelovanja u borbenom sektoru.

Upravno vijeće donijelo je i Odluku o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017., stoji u priopćenju.