03. travanj 2019.

Odvjetnik Lončarić: U pravu su i u udruzi Franak i u Hrvatskoj udruzi banaka

- Meni se čini da su u upravu i u udruzi Franak i u Hrvatskoj udruzi banaka kad je u pitanju presuda Vrhovnog suda kojom se daje za pravo dužnici da utvrdi ništetnost ugovornih odredbi o kreditu u švicarskim francima – rekao je za Lider Tihomir Lončarić iz odvjetničkog društva Mikuličić – Lončarić – Bahun – Topić.

Ograđujući se jer nije pročitao presudu on je na temelju saznanja iz medija rekao da su u pravu u udruzi Franak u kojoj tvrde da će ovom presudom sada svatko tko smatra da je oštećen prilikom otplate kredita u švicarskim francima moći tužiti banke. No istovremeno u pravu su i u HUB-u u kojem napominju da je svaki slučaj poseban i da to ne znači da će svatko uspjeti dobiti odštetu od banke zbog eventualno preplaćenih kamata, valutne klauzule ili promjenjive kamatne stope. Lončarić je naglasio da će svaki takav potencijalni slučaj značiti i angažman sudskih vještaka čiji će nalaz biti jedan od ključnih dokaza za presudu, bez obzira kakva bila.

Da podsjetimo, Vrhovni je sud jučer dao za pravo jednoj korisnici kredita da tuži banku kako bi dokazala ništetnost odredbi osnovnog ugovora o kreditu, bez obzira što ga je ona kasnije konvertirala u euro. Prema shvaćanju VS-a, naknadnom konverzijom iz švicarskog franka u euro ne znači da je ispravljena nezakonitost ugovornih odredbi na štetu korisnika kredita, a tu eventualnu nezakonitost moći će dokazivati svi oni koji smatraju da su oštećeni. S druge pak strane, baš zato što je svaki slučaj poseban, ne može se unaprijed garantirati da će svatko na sudu dokazati da je oštećen i da će biti obeštećen.