Korona i biznis
08. travanj 2017.

Olakšice: Ukinuto oslobođenje od doprinosa za dugo nezaposlene

Posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, koje su na snazi od 2. ožujka 2017., ukinuto je oslobođenje od doprinosa na plaću za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i onih koji nemaju radnog iskustva u zanimanju za koje su se školovali. Dugotrajno nezaposlenom osobom smatrala se ona koja je više od 24 mjeseca prijavljena na Zavodu za zapošljavanje, a osobom koja nema iskustva smatrala se ona koja nema više od godine dana staža u zanimanju za koje se školovala, iako je možda ostvarila staž radeći u drugoj struci. Poslodavci koji su preko Zavoda za zapošljavanje zaposlili te osobe, na određeno ili neodređeno vrijeme, bili su oslobođeni obveze plaćanja doprinosa na plaću do dvije godine. U Vladinu obrazloženju ukidanja tih olakšica navodi se da nisu bile ni približno zanimljive poslodavcima kao što su olakšice koje se ostvaruju prema Zakonu o doprinosima.

Uredite jednostavno! 

Rečeno je da je oslobođenje od doprinosa na plaću za zapošljavanje radnika prema Zakonu o poticanju zapošljavanja na godinu iskoristilo 400-tinjak radnika, a oslobođenje od doprinosa na plaću za zapošljavanje na neodređeno vrijeme radnika mlađeg od 30 godina primjenjuje se na više od 47.000 radnika. Nesporno, olakšica propisana Zakonom o doprinosima poslodavcima je privlačnija te je omogućila da se brojni mladi radnici zaposle na neodređeno, što je i bio cilj te mjere. Jedan od razloga nedovoljnog interesa poslodavaca za mjeru oslobođenja prema Zakonu o poticanju zapošljavanja jesu veoma strogi uvjeti koji su se tražili tim propisom.

>>>Porez na dohodak: Sada se osobni odbitak može upotrijebiti kod više isplatitelja

Poslodavac koji pristaje na oslobođenje mora, dok god se koristi takvom fiskalnom potporom, redovito isplaćivati plaće svim svojim radnicima, redovito plaćati sve doprinose i poreze, a dok se koristi olakšicom, ne smije nijednom radniku otkazati ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga. Dogodi li se da tijekom korištenja oslobođenja od obveze doprinosa na plaću radnika kojega je zaposlio preko Zavoda za zapošljavanje ne ispuni neku od nabrojenih obveza, retroaktivno gubi pravo na oslobođenje i dužan je u roku od 30 dana podmiriti doprinose za koje se koristio olakšicom. Ispunjavanje poslodavčevih obveza zajednički prate Zavod za mirovinsko osiguranje, Porezna uprava, Inspektorat rada i Zavod za zapošljavanje, razmjenjujući podatke relevantne za dokazivanje uvjeta za korištenje olakšicom. Iskorištavanje istih olakšica prema Zakonu o doprinosima mnogo je jednostavnije i nema naknadnih posljedica. Primjerice, ako poslodavac na neodređeno zaposli mladog radnika i u sljedećih pet godina ne namjerava plaćati doprinose na njegovu plaću, a tom radniku iz bilo kojega razloga nakon nekog razdoblja prestane radni odnos, za poslodavca nema nikakvih posljedica. Nema posljedica ni u slučaju ako tijekom korištenja olakšicom iz bilo kojeg razloga smanji broj radnika, čak ni ako kasni s uplatom doprinosa i poreza. Ova usporedba pokazuje da su poduzetnici zainteresirani za fiskalne olakšice i oslobođenja ako su uređeni jednostavno, uz malo popratne dokumentacije, i ako ne donose nesigurnosti vezano uz buduće događaje na koje poslodavac zbog tržišnih okolnosti često malo može utjecati. Inače, sadržaj olakšice kojom se poslodavci oslobađaju obveze doprinosa identičan je u oba zakona, razlike su bile samo u trajanju i krugu osoba kojima je dopušteno da se koriste olakšicom.

Do kraja ugovora

Prema oba propisa, poslodavac se u određenom vremenu oslobađa obveze plaćanja svih doprinosa na plaću: doprinosa za zdravstveno osiguranje, za zaštitu zdravlja na radu te zapošljavanje, po zbrojnoj stopi od 17,2 posto. Oslobođenje se ne odnosi na dodatni mirovinski doprinos koji se plaća za staž osiguranja s uvećanim trajanjem za radnike koji s punim radnim vremenom rade na radnome mjestu ili u zanimanju za koje se priznaje uvećani mirovinski staž. Olakšica se iskorištava samo pri isplati mjesečnih plaća, ali ne smije se uzimati pri isplati primitaka koji se isplaćuju kao nagrade, bonusi, potpore ili pod drugim nazivima i odnose se na rad u više mjeseci ili uopće nisu povezani s radom radnika.

>>>Porez na dobit: Prvi put dostavlja se Izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama

Poslodavci koji su se do 1. ožujka 2017., prije stupanja na snagu izmjena Zakona o poticanju zapošljavanja za određenog radnika počeli koristiti olakšicom prema tom zakonu, nastavljaju s time i nakon izmjene propisa, sve dok ne protekne rok od dvije godine. U izmijenjenom Zakonu o poticanju zapošljavanja ukinuta su oslobođenja od doprinosa na plaću za zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih i onih bez radnog iskustva u zanimanju za koje su se školovali, ali su i dalje ostale olakšice za osobe koje poslodavac prima na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ako te osobe nemaju mirovinski staž.