16. kolovoz 2018.

Osim Pelješkog mosta gradit će se još tri mosta, dva vijadukta, četiri tunela i dva vidikovca

Uz Pelješki most na poluotoku će se Pelješcu graditi i nova brza cesta s još tri mosta, dva vijadukta, četiri tunela, dva vidikovca i prijelazima za poljoprivredna vozila, piše Jutarnji list o novoj cesti koja bi trebala biti gotova do 2022. godine.

Autocesta je danas, a tako će biti i 2022., gotova do silaska s autoceste u Karamatićima, nakon čega se vozi oko 5 kilometara do čvora Čeveljuša i Jadranske magistrale. Otamo je oko 21 kilometar do iznad Komarne gdje će biti igrađeno veliko čvorište Duboka. Sadašnji smjer je D8 prema Neumu, a budući smjer će biti 32,5 kilometara novih prometnica isključivo preko teritorija RH, što uključuje 2.404 metara novog mosta Pelješac i novu brzu cestu preko Pelješca u dužini od 30 kilometara.

>>>Potpisan ugovor o izgradnji Pelješkog mosta ‘težak’ više od dvije milijarde kuna

Prva dionica nove ceste, nakon mosta, kad se prijeđe na Pelješac, bit će Duboka - Šparagovići, 12 kilometara duga, građevinski izuzetno zahtjevna dionica jer je gotovo četiri kilometra u tunelima ili na objektima, uključujući najveći objekt - tunel Debeli Brijeg dužine 2.467 m.

Na dionici Šparagovići - Doli dužine 18,1 kilometar prolazi se vinogradima s južne strane poluotoka, a na dionici je i čvor koji će povezivati novu i postojeću prometnicu D416 koja ide prema trajektnoj luci. U čvoru Prapratno započinje i obilaznica Stona dužine 8 kilometara, koja je najzahtjevniji dio ove dionice jer joj je 40 posto u objektima - tunel Polakovica dužine 1.265 i tunel Supavo dužine 1.320 metara, između kojih je most Ston dužine 485 metara, koji će premostiti stonski kanal.

>>>Pelješki most: Svjedočimo li gradnji spomenika hrvatskoj neracionalnosti?

Osim velikog broja objekata, na Pelješcu će se morati sagraditi i snažna trafostanica za napajanje tunela, signalizacije, ali i samog mosta Pelješac.

Nakon silaska s Pelješca, prolazit će se kroz tunel Supavo i dalje prema čvoru Doli kako bi se vratilo na Jadransku magistralu. Od te točke do Dubrovnika preostaje još oko 44 kilometra.