16. svibanj 2018.

OTP banka nudi povoljne kredite za kupnju eko vozila

OTP banka ponudila je građanima povoljne kredite za kupnju eko vozila, kako bi doprinijela održivosti, očuvanju okoliša, kao i dobrobiti zajednice u kojoj posluje. Uz najpovoljniju kamatnu stopu na tržištu za kupnju eko vozila u kunama i eurima bez naknade za obradu kredita, bez troška javnog bilježnika, bez naknade za prijevremenu otplatu kredita OTP banka nudi građanima da i sami sudjeluju u smanjenju utjecaja na okoliš kupnjom eko vozila.

>>>Dobit OTP banke porasla 23 posto

Namjena ovih kredita je isključivo za kupnju električnih i hibridnih vozila i kupnju električnih bicikala i mopeda. Gotovinski krediti za kupnju eko vozila u eurima odobravaju se u iznosu do 30.000 eura uz fiksnu kamatnu stopu od 4,49% (EKS 4,75%), a gotovinski krediti u kunama do iznosa 225.000 kuna uz fiksnu kamatnu stopu od 4,99% (EKS 5,27%). Rok otplate je do 10 godina.

>>>U dan i pol predano više od tisuću zahtjeva za sufinanciranje eko vozila, Fond ‘zavrnuo pipu’

OTP banka podržava realizaciju projekata poticanja razvoja korištenja obnovljivih izvora energije i smanjenja utjecaja na okoliš. Tako u svom proizvodnom portfelju nudi i Sunčane kredite - stambene kredite za niskoenergetski dom, koji su namijenjeni kupnji stana ili kuće energetskog razreda B, A i A+, kao i za poboljšanje energetske učinkovitosti financiranjem troškova izrade projekta, plinofikacije domaćinstava, sustava za filtriranje vode, kreditiranje zahvata na nekretnini koji utječu na smanjenje potrošnje energije, kupnje ili ugradnje solarnih kolektora za vlastite potrebe ili za potrebe prodaje struje HROTE-u, sustava za klimatizaciju, ugradnje vanjske stolarije s izo-staklom, termo fasada, obnove krovišta, vjetrenjača za proizvodnju struje i slične zahvate usmjerene na energetsku i okolišnu učinkovitost.