28. veljača 2018.

Postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza moglo bi provesti 750 tisuća građana

Porezna uprava procjenjuje da će za oko 750 tisuća građana provesti postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu, koji se ove godine provodi prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, koji je stupio na snagu početkom prošle godine.

- Porezna uprava procjenjuje da će se za 750.000 poreznih obveznika-građana provesti postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2017. godinu. S obzirom na izmjene zakonskih propisa koje su stupile na snagu od 1. siječnja 2017. godine, a koje utječu na utvrđivanje godišnjeg dohotka ostvarenog u poreznom razdoblju, Porezna uprava trenutno vrši objedinjavanje svih podataka koji utječu na obračun poreza na dohodak za 2017. godinu, kažu u Poreznoj upravi, u kojoj stoga ne mogu procijeniti koliki bi mogao biti ukupni iznos povrata više uplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak koji građani mogu očekivati za 2017. godinu.

>>>Porez iz plaće: Za tri skupine zaposlenih poslodavac sastavlja godišnji obračun

Naime, prošle je godine za oko 1,13 milijuna građana proveden postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu, ali je taj postupak proveden prema odredbama starog zakona.

Novim će zakonom više od pola milijuna poreznih obveznika izbjeći ‘škare‘ poreza na dohodak.

Još krajem 2016. godine kod donošenja zakona iz paketa porezne reforme ministar financija Zdravko Marić je iznio procjenu kako će novim Zakonom o porezu na dohodak dodatnih nešto više od pola milijuna poreznih obveznika izbjeći ‘škare‘ poreza na dohodak.

Građanima vraćeno više od 1.1 milijardi kuna

Po podacima Porezne uprave, u prošloj je godini za ukupno 4.903 porezna obveznika-građana proveden redovni postupak, a za 1.127.056 građana poseban postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2016. godinu. Pritom je za ukupno 71.463 građana utvrđena razlika poreza i prireza za uplatu u iznosu od 164,1 milijun kuna, dok je kod 1.056.911 građana utvrđena razlika više uplaćenog poreza i prireza na dohodak i njima je vraćeno nešto više od 1,1 milijardu kuna.

>>>Porezna uprava proširila svoje usluge putem sustava ePorezna

Inače, Porezna uprava posljednjih nekoliko godina primjenjuje poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak, što znači da većina građana-obveznika poreza na dohodak, nema obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu, već obračun za njih automatski rade poreznici.

No, za dio poreznih obveznika današnji je dan krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za prošlu godinu. Tu obvezu imaju građani koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, kao što su obrtnici, pripadnici slobodnih zanimanja i drugi obveznici koji dohodak utvrđuju na temelju poslovnih knjiga. Obvezu prijave poreza imaju i članovi posada brodova u međunarodnoj plovidbi, kao i porezni obveznici od kojih je Porezna uprava zatražila da naknadno plate porez na dohodak.

Građani koji nemaju obvezu podnošenja porezne prijave, a koji bi mogli na temelju nekih poreznih olakšica ostvariti pravo na povrat, smatraju li da Porezna uprava ne raspolaže tim podacima, trebaju do kraja današnjeg dana predati zahtjev za priznavanje porezne olakšice u posebnom postupku. To mogu napraviti odlaskom u ispostavu Porezne uprave, a od ove godine i putem ePorezne.

>>>Marić: Dopunjeni Pravilnik o porezu na dohodak rasteretit će građane za 266 milijuna kuna

Ako građani žele da im se kroz godišnji obračun priznaju određena prava koja nisu poznata Poreznoj upravi - primjerice ako se traži priznavanje dodatnih uzdržavanih članova ili priznavanje invalidnosti ili boravka na potpomognutom području ili području grada Vukovara, to mogu dojaviti podnošenjem ZPP-DOH obrasca. Od početka ove godine podnošenje tog obrasca omogućeno putem ePorezne, priopćili su prošli tjedan iz Porezne uprave.

Privremena porezna rješenja do kraja lipnja

Privremena porezna rješenja građani bi trebali dobiti do kraja lipnja ove godine, a na to rješenje mogu podnijeti prigovor, ako smatraju da su podaci iz rješenja netočni ili nepotpuni, najkasnije do 31. srpnja. O prigovoru odlučuje prvostupanjsko tijelo rješenjem u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora.

Od početka kolovoza, trebali bi započeti povrati preplaćenog poreza na dohodak za 2017. godinu.

Inače, Zakonom o porezu na dohodak koji se primjenjuje od početka prošle godine povećan je primjerice iznos osnovnog osobnog odbitka na 3.800 kuna i on je jednak za sve porezne obveznike (za zaposlene je prije bio 2.600 kuna), a povećani su i osobni odbici za djecu i druge uzdržavane članove.

Dohodak se od početka prošle godine oporezuje stopama od 24 i 36 posto (do tada 25 i 40 posto), a promijenjene su i porezne osnovice tako da se stopom od 24 posto oporezuju mjesečni dohoci do 17.500 kuna odnosno do 210.000 kuna godišnje, dok se dohoci iznad tog iznosa oporezuju stopom od 36 posto.

>>>Z. Marić: Od iduće godine sav prihod od poreza na dohodak ide lokalnoj samoupravi

Te se stope i porezne osnovice primjenjuju i kod obračuna predujam poreza na dohodak i umirovljenicima, no njima bi se tako utvrđena porezna obveza dodatno umanjuje za 50 posto, a takvo se umanjenje priznaje i obveznicima u lokalnim jedinicama u prvoj skupini područja razvrstanih prema stupnju razvijenosti te gradu Vukovaru.