23. listopad 2017.

Pravda za sve: Otvara li MUP mogućnost nove diskriminacije autoškola?

U Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je hrvatska vlada poslala u saborsku proceduru krije se naoko nevažan detalj  koji bi mogao izazvati poplavu novih autoškola i, još važnije, pogoršati kvalitetu obuke budućih vozača.

U ‘Pravdi‘ sam sredinom lipnja kritizirao Pravilnik o mreži i kriterijima o dovoljnom broju autoškola (NN 117/12) smatravši da je diskriminatoran i suprotan načelima tržišne ekonomije. Ukratko, propisivao je koliko se autoškola može otvoriti na nekom području na temelju broja kandidata i tome slično, što je, ako je na tom području već bio određen broj autoškola, automatski zatvaralo vrata drugima koji su se htjeli baviti tim poslom. Pa iako je bilo čak i žestokih reakcija na tu moju kritiku, i dalje smatram da Pravilnik diskriminira. Budući da u Prijedlogu izmjena i dopuna piše da će se Pravilnik odmah nakon izglasavanja zakona staviti izvan snage, a da ministar unutarnjih poslova ima rok od mjesec dana da donese novi pravilnik, apeliram na ministra da ga prilagodi tržišnom natjecanju pa neka se dečki i dalje ljute.

Upitna konkurentnost

MUP je Pravilnikom ograničio broj autoškola, suprotno tržišnim načelima. Zakonskim izmjenama to se možda ukine, no istodobno se reguliranjem radnog odnosa u autoškolama mimo Zakona o radu ide u drugu krajnost – mogućnost otvaranja mnogo autoškola upitne kvalitete.

Ali ne bismo mi bili mi kad ne bismo išli iz krajnosti u krajnost. Naveo sam da ovdje naoko nevažan detalj, a riječ je o tome, kao što su primijetili predstavnici autoškola (od kojih je i došla kritika na moju kritiku Pravilnika), da se u Prijedlogu izmjena Zakona ugovori zaposlenika s autoškolama temelje na Zakonu o obveznim odnosima, a ne kao do sada na Zakonu o radu.

- To znači da će u novim školama biti moguće da instruktori rade na temelju ugovora o djelu ili čak preko studentskog servisa. Tako će sadašnje autoškole s ljudima zaposlenima na neodređeno, sa svom radnozakonodavnom zaštitom, teško konkurirati novim autoškolama bez takvih obveza, a postojeći će poslodavci biti dovedeni u diskriminirajući položaj u odnosu na nove - kaže sugovornik.

Ovdje treba napomenuti da ugovor o djelu neće biti zakonska obveza, no bude li zakon izglasan u Hrvatskom saboru, to će omogućavati. Za razliku od ugovora o radu koji definira da radnik obavlja poslove prema uputama nadređenog, u stalnome radnom vremenu, za što svaki mjesec dobiva plaću, ugovor o djelu povremene je prirode, izvođač sâm organizira vrijeme rada, a posao može prebaciti i na treću osobu te dobiva naknadu nakon izvršenog posla.

Autoškole moraju imati voditelja, predavača nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i instruktore vožnje. Moguće je organizirati takvo što i s ljudima koji imaju ugovor o djelu, ali ako neki predavač ili instruktor ne može u točno određeno vrijeme raditi svoj posao i k tome se posvećuje i drugim poslovima (što sugerira ugovor o djelu), moguće je da kvaliteta obuke bude slabija.

Ima još

Riječ je o prilično osjetljivu poslu, zato kvaliteta mora biti na prvome mjestu. No još nešto zabrinjava. Predstavnici autoškola s kojima sam razgovarao tvrde da, za razliku od aktualnog zakona u kojemu je za svaku tu dužnost morao biti zaposlen jedan čovjek, u Prijedlogu izmjena jedan će čovjek moći biti i voditelj, i predavač, i instruktor, stoga je pitanje kakva će biti kvaliteta takve obuke.

Ponavljam, bilo je vrlo loših reakcija na moju kritiku o Pravilniku koji uređuje broj autoškola na određenom području, čak je netko spominjao da je moja kritika naručena. Ali i danas mislim isto, tj. da kriterij ne bi trebao biti broj kandidata, nego kvaliteta. Ipak, kad je riječ o izmjenama Zakona, ti predstavnici autoškola i ja sada smo na istoj strani jer bi se takvim zakonskim izmjenama otvorio put poplavi autoškola čija će kvaliteta obuke biti upitna. Da ne idemo iz krajnosti u krajnost, treba to popraviti dok još ima vremena.

POST SCRIPTUM

U Prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama piše i to da će policijski službenik moći rješenjem oduzeti licenciju autoškoli koja ne ispunjava uvjete. Poduzetnicima je sporno to što će, tvrde, svaki službenik moći tumačiti propise jer nije precizirano koji službenik. Zato predlažu da umjesto službenika autoškole to može kontrolirati MUP-ov ovlašteni službenik. Pretpostavljam da su u MUP-u i mislili na ovlaštenog službenika, no možda bi ipak trebalo prihvatiti prijedlog da se u Zakon uglavi riječ ‘ovlašteni‘. I, na kraju, evo i pohvale MUP-u što u izmjenama Zakona stoji da će se autoškoli dati rok od 30 dana da otkloni nedostatke, što je rijedak slučaj pri donošenju zakona.