Pravilo, a ne iznimka: Nasilje nad muškarcima i djecom u brakorazvodnim parnicama

Nasilje nad djecom i muškarcima od strane bivših supruga i partnerica, ali i pojedinih državnih institucija je u porastu i to je priča koja rijetko ili gotovo nikada ne završava na naslovnicama medija, iako su podaci dovoljno alarmantni. Statistike Državnog zavoda za statistiku pokazuju da je od 3321 djece razvedenih, njih 2867 dodijeljeno majkama, što je visokih … Continue reading Pravilo, a ne iznimka: Nasilje nad muškarcima i djecom u brakorazvodnim parnicama