Pravilo, a ne iznimka: Nasilje nad muškarcima i djecom u brakorazvodnim parnicama

Nasilje nad djecom i muškarcima od strane bivših supruga i partnerica, ali i pojedinih državnih institucija je u porastu i to je priča koja rijetko ili gotovo nikada ne završava na naslovnicama medija,...
23/01/20170 DownloadsDownload