03. studeni 2018.

Predugi staž svih ministara zdravstva

Sljedeće godine studij medicine završava prva prava europska generacija, koja je medicinu upisala u jesen 2013., nakon ulaska u EU. No dobili su samo brige, jer je Hrvatska ulaskom u EU prihvatila direktivu o fakultetskim programima koji omogućavaju da liječnici odmah nakon diplome dobiju licenciju za rad. Sad se tek pokreće rasprava o (ne)ukidanju stažiranja, o uvođenju tzv. sekundarijata, samo se još ne zna hoće li sekundirati svi ili samo oni smrtnici kojima liječnički lobi ne sredi odmah specijalizaciju.

>>>HZZO osiguranika sve manje, zdravstveni troškovi sve viši

O programima ‘s faksa na posao‘ ni riječi. No bar znamo da su ministri zdravstva u tom EU-razdoblju bili Rajko Ostojić, Siniša Varga, Dario Nakić i aktualni Milan Kujundžić. Svatko od njih imao je, makar samo zbog ‘slučaja staž‘ – predug ministarski staž. Tek toliko, da ih se sjete studenti medicine koji su upisali neizvjesnu šestu godinu.