03. siječanj 2017.

‘Prekarna‘ Škotska razmatra bezuvjetni dohodak

Ivana Tarnaj
Ivana Tarnaj

Škotska ozbiljno razmatra da u pokrajinama Glasgow i Five lansira pilot projekt uvođenja bezuvjetnog osobnog dohotka. Ukratko, riječ je o osnovnim mjesečnim primanjima koji bi pokrivali osnovne potrebe, poput hrane i smještaja, a koje bi država osigurala svojim građanima, bez obzira jesu li zaposleni ili su bez posla.

Nositelj inicijative gradski je vijećnik Glasgowa, Matt Kerr.

- Baš kao i sve druge građane, privukla me ideja o bezuvjetnom osobnom dohotku. U početku nisam bio uvjeren da je ona dobra ideja - rekao je vijećnik za Guardian. Međutim, nakon što je kao pripadnik Radničke stranke proveo neko vrijeme radeći na projektima kojima je cilj iskorijeniti siromaštvo, ideja stalnog i bezuvjetnog dohotka, činila mu se jedinim logičnim rješenjem neučinkovitog sustava socijalne pomoći.

- Radi se o solidarnosti, o tome da svi građani imaju neku vrijednost, poruci da iza svakoga od nas stoji država. Bezuvjetni osobni dohodak redefinira odnos pojedinca i države - promišlja Kerr.

Ideja o univerzalnom bezuvjetnom dohotku datira iz 16. stoljeća. Razmatrao ju je i Thomas More, a prvi moderni pilot projekti ove vrste provedeni su u Indiji i Africi.

Koncept univerzalnog osobnog dohotka podrazumijeva bezuvjetnu mjesečnu sumu novaca uplaćenu s ciljem pokrivanja osnovnih životnih troškova. Cilj joj je stvoriti ekonomsku platformu s koje pojedinac može odlučivati o tome hoće li i kako početi zarađivati, školovati se ili pokrenuti vlastiti posao. Kerrov stranački kolega, John McDonnell, najavio je manifest po pitanju bezuvjetnog osobnog dohotka, koji će ugraditi u postulate te radničke stranke. Na to su ga potaknule brojne udruge koje se godinama bore protiv siromaštva, a koje bezuvjetni osobni dohodak smatraju rješenjem ne samo nemogućnosti izlaska iz kruga siromaštva, već i sredstvom reguliranja odnosa radništva i svih onih koji nastoje preživjeti u ekonomijama koje su po pitanju sigurnosti radnog mjesta, u najmanju ruku, nemirne vode.

Opsežna studija primjene

Osim stranačke podrške, Kerr će argumente za primjenu bezuvjetnog dohotka potražiti i u opsežnoj studiji učinka primjene. - Ako želite testirati bezuvjetni dohodak, onda ne postoji bolje mjesto od Glasgowa u kojemu su socijalne razlike, a pogotovo nejednakost po pitanju zdravstvene zaštite, toliko izražene. Uspije li ovo u Glasgowu, uspjet će bilo gdje na svijetu - uvjeren je Kerr.

>>>I Kanada priprema eksperiment s bezuvjetnim temeljnim dohotkom

U Škotskoj se trenutno vodi rasprava ne o tome treba li pokrenuti pilot, već na koji način izračunati koliko novca mjesečno isplaćivati i na koji način izračunati visinu tog mjesečnog dohotka. Kerr zastupa mišljenje kako metodika izračuna koliko novca dati građaninu mjesečno treba biti ista izračunu prosječne minimalne radničke plaće.- Ideja je da ljudi imaju nešto novaca i kada plate sve račune. Također, kroz pilot projekt nastojali bismo detektirati i pogreške, ali i vidjeti kako na ovu ideju reagira javnost. Do koje granice je ideja prihvatljiva široj javnosti - pojašnjava.

Odgovor na pitanje odakle novac za neradnike, Škoti će potražiti u sličnim pilot projektima koje već provode Finci, Kanađani i Norvežani. Nekoliko je mogućih rješenja, od toga da se novac povlači iz fondova solidarnosti, filantropskih zaklada ili da se preusmjeri novac namijenjen socijalnoj pomoći. To je nešto što je vrlo teško postići na razini gradskog pilot projekta, međutim Finci su uspjeli, pa sada tu ideju na razini cijele države nastoji provesti vlada te zemlje.

>>>Finska počinje s isplatom temeljnog dohotka za nezaposlene

Škotska, koja je samo prošle godine na referendumu odlučivala o dvama pitanjima o neovisnosti, prvo ono neovisnosti Škotske od Ujedinjenog Kraljevstva, a potom i pitanju izlaska iz Europske Unije, tako je sada i zemljom koja razmatra revolucionarnu metodu osiguranja ekonomske neovisnosti pojedinaca, često zarobljenih na dnu društvene ljestvice.

‘‘Nova radnička klasa‘‘

Basic Income Earth Network tako je Škotsku označio zemljom koja bi uskoro mogla primijeniti bezuvjetni dohodak. Mrežu je osnovao kontroverzni ekonomist Guy Standing, autor knjige Prekarijat, u kojoj najavljuje pojavu nove radničke klase, koja, zbog činjenice da je suočena sa financijskom nesigurnošću, stalnom mogućnošću gubitka radnog mjesta, neadekvatnom socijalnom i zdravstvenom zaštitom, bira ekstremno desne političke opcije.

- Škoti jako dobro razumiju što je to prekarijat. Osjećaj nesigurnosti, stagnacija životnog standarda, sve je to jako izraženo u toj zemlji. Osim toga, sama činjenica da je i Škotska narodna stranka prepoznala te probleme, stvorilo je uvjete da primjene pilot projekt univerzalnog osobnog dohotka u toj zemlji - kaže Standing.

- Stvoren je pozitivan zamah koji omogućuje da se ova ideja veže za želju za većom socijalnom pravdom, a ne pukom tvrdnjom da, ukoliko ljudima daš novac bez postavljanja različitih uvjeta, ti ljudi neće raditi ništa - argumentira ekonomist.

>>>Corbyn razmatra bezuvjetni temeljni dohodak za britanske građane

Pojašnjava kako bi pitanje socijalne pravde moralo biti adresirano na ovaj način, kako bi se izbjegla situacija da ljudi i mjesta, koje je zaobišao val globalizacije, priklone radikalnim, ultra-desničarskim političkim opcijama. Uvjeren je kako se primjenom bezuvjetnog osobnog dohotka može postići i socijalna pravda i ekonomska stabilnost.