02. siječanj 2018.

Proračuni gradova i županija za 2018. godinu uglavnom veći nego lani

Zagrebačka županija

Vijećnici Županijske skupštine Zagrebačke županije većinom su glasova donijeli proračun Zagrebačke županije za 2018. godinu u iznosu od 362,5 milijuna kuna te projekcije proračuna za iduće dvije godine. Projekcija proračuna za 2019. iznose 358.157 milijuna kuna, a 354.427 milijuna kuna za 2020. godinu.

Tako je prihvaćeno da se za sto tisuća kuna povećaju sredstva za mobilnu mamografiju jer je sve više žena oboljelih od raka dojke, pola milijuna kuna za projekte Saveza športskih udruga, za 300.000 kuna povećana su sredstva za Crveni križ radi nabave novih automobila za Crveni križ u Vbovcu i Sv. Ivnau Zelini. Vijećnici su podržali i izdvajanje 12 milijuna kuna za besplatne udžbenike za sve osnovnoškolce u županiji te tisuću kuna pomoći za svako novorođeno dijete.

Grad Zagreb

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine prihvatili su u četvrtak većinom glasova proračun za iduću godinu od 7,57 milijarda kuna bez proračunskih korisnika, to jest 9,3 milijarde kuna kada se dodaju i oni.

Za proračun je glasovalo 27 zastupnika, 19 ih je bilo protiv, a suzdržanih nije bilo.

Prihvaćeno je i svih sedam HDZ-ovih amandmana kojima je ta stranka uvjetovala potporu proračunu.

Varaždinska županija

Proračun Varaždinske županije u 2018. godini bit će 245 milijuna kuna, što je 20 posto više nego u ovoj godini, a na sjednici Županijske skupštine u utorak prihvaćen je većinom glasova.

Obrazlažući prijedlog proračuna varaždinski župan, Radimir Čačić (Reformisti) istaknuo je da je za 40 milijuna kuna veći proračun u idućoj godini u odnosu na ovu rezultat europskih projekata. Najveće su investicije u obrazovanju, obnova deset škola i izgradnja dviju novih, te u zdravstvu u segmentu energetske obnove.

- Bilo je govora da je proračun prenapuhan, ali držite me za riječ, ovaj proračun je podcijenjen, a ne precijenjen. Realizirat ćemo ga u većem iznosu jer sam sasvim siguran da ćemo dobiti povrat sredstava koji nam država duguje za troškove javno-privatnog partnerstva u izgradnji škola, 30 milijuna kuna za posljednje dvije godine te 15 milijuna kuna za sljedeću godinu. To ovog trenutka nije u proračunu, rekao je župan Čačić.

Varaždin

Varaždinski gradski vijećnici prihvatili su većinom glasova prijedlog proračuna za 2018. godinu od gotovo 270 milijuna kuna, a na primjedbe iz oporbe da u proračunu nema novca za zbrinjavanje otpada s odlagališta Brezja gradonačelnik Ivan Čehok je rekao kako očekuju rješenje za taj problem pa će Brezje rebalansom uvrstiti u proračun.

Prilikom obrazlaganja prijedloga proračuna gradonačelnik Ivan Čehok rekao je da se proračun temelji na preustrojavanju gradske uprave, boljoj suradnji Grada i gradskih ustanova i tvrtaka te na stvaranju cjelovitije baze gradske imovine. Među projektima koji će se realizirati ili početi realizirati u idućoj godini istaknuo je rekonstrukciju uređaja za pročišćavanje voda, razvoj poduzetničke zone Brezja, energetsku obnovu Dječjeg vrtića ‘Varaždin‘, izgradnju dvorane Šeste osnovne škole, energetsku obnovu Prve, Druge i Pete osnovne škole, ugradnju dizala u višekatnim zgradama te izgradnju infrastrukture za širokopojasni internet.

Gradonačelnik Čehok odgovorio je da se traže rješenja te da se pregovara s koncesionarom za zbrinjavanje tog otpada, zajednicom ponuditelja CEZAR, Eko-flor plus i Komunalac Davor, koji su protiv Grada Varaždina pokrenuli tužbu jer ugovor o koncesiji nikad nije potpisan. Najavio je da će sa svim novostima o rješavanju tog problema odmah upoznati vijećnike. Nakon glasovanja o proračunu gradonačelnik Čehok zahvalio je vijećnicima na potpori.

- Ovo je realan proračun i sva sredstva koja su u njemu su ona koja će biti realizirana. Zato nema onih predviđenih za rješavanje bala, što tek očekujemo.  Kada dođemo do rješenja, rebalansom ćemo uvrstiti i to u proračun, rekao je Čehok.

Krapinsko-zagorska županija

Vijećnici Krapinsko-zagorske Županijske skupštine prihvatili su na sjednici proračun za iduću godinu od 235,6 milijuna kuna, što je 70,3 milijuna ili 42,5 posto više od proračuna za ovu godinu.

- Pred vama je izuzetan proračun od 235 milijuna kuna i rast od 42,5 posto u odnosu prema ovoj godini, rekao je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Usporedio ga je s Međimurskom županijom te je rekao kako je ta županija, koja je nešto manja od Krapinsko-zagorske, u proteklih nekoliko godina imala otprilike 15 posto manji proračun. "Sada će naš proračun biti 235 milijuna kuna, a njihov će biti otprilike 165 milijuna", rekao je, ističući veliki rast proračuna u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Bjelovarsko-bilogorska županija

Bjelovarsko-bilogorska Županijska skupština prihvatila je većinom glasova županijski proračun od 517 milijuna kuna za 2018. godinu, što je 20-ak posto više od ovogodišnjega.

Obrazlažući prijedlog proračuna, župan Damir Bajs istaknuo je da na planirano povećanje prihoda najviše utječu odobreni projekti koji se financiraju iz EU i državnih fondova, izmjena porezne politike na državnoj razini, koja bi izvorne prihode Bjelovarsko-bilogorske županije trebala povećati desetak milijuna kuna, te dovršetak uvođenja županijske riznice. Bajs je predložio amandman za sufinanciranje željezničkog prijevoza s 200 tisuća kuna, ističući kako Hrvatske željeznice sljedeće godine uvode nove veze Bjelovar – Zagreb i Daruvar – Zagreb.

Bjelovar

Bjelovarski gradski vijećnici izglasovali su u utorak proračun za 2018. godinu od 188 milijuna kuna, koji je dosad najveći, a bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak (HSLS) istaknuo je dva prioriteta proračuna - projekte koji se financiraju iz EU fondova te poticanje gospodarskog razvoja.

- Prema službenim statistikama, zaposlenost u Bjelovaru varira zadnjih deset godina za stotinjak osoba u plusu ili minusu. Cilj gradske uprave je u sljedeće dvije godine povećati zaposlenost u Bjelovaru za 500 ljudi, istaknuo je gradonačelnik Hrebak i dodao da sve investitore od 2018. godine Grad Bjelovar oslobađa plaćanja komunalne naknade i komunalnog doprinosa te im daje zemljište za jednu kunu.

Bjelovarski proračun za 2018. godinu iznosi 153 milijuna kuna, no kada se dodaju projekti koji se financiraju iz EU fondova te zaduženje za izgradnju stadiona, penje se na 188 milijuna kuna.

Virovitica

Virovitičko-podravska Županijska skupština prihvatila je u utorak proračun za 2018. godinu od 468,4 milijuna kuna, što je u odnosu prema ovogodišnjemu 128 milijuna ili 37,7 posto više.

Obrazlažući prijedlog proračuna, virovitičko-podravski župan Igor Andrović istaknuo je da su, unatoč krizi i otežanim uvjetima poslovanja, uspjeli pronaći izvore za financiranje već započetih projekata i onih koji su u planu.

Među važnijim projektima istaknuo je izgradnju Tehnološko-inovacijskog centra, s naglaskom na poljoprivredi, vrijednog 17,5 milijuna kuna, nastavak radova na obnovi parka i Dvorca Janković u Suhopolju, vrijednih 9,8 milijuna kuna, i nastavak ulaganja u dodatne sadržaje Dvorca Kurija Janković u Kapela Dvoru, za što je planirano 11,4 milijuna kuna.

U 2018. godini počinje gradnja poduzetničkih inkubatora u Slatini, Orahovici i Pitomači, za što će se 2018. izdvojiti 15, 8 milijuna kuna, a godinu poslije dodatnih 11,8 milijuna kuna. Poticat će se i razvoj gospodarstva subvencioniranjem kamata, za što je planirano 1,2 milijuna kuna. S 200 tisuća kuna poticat će se trgovačka društva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i obrtnici u sektoru poljoprivrede izvan javnog sektora.

Vukovarsko-srijemska županija

Vijećnici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije u ponedjeljak su većinom glasova prihvatili proračun županije za 2018. godinu u iznosu od 794 milijuna kuna.

Obrazlažući prijedlog proračuna za iduću godinu pročelnica Službe za poslove proračuna i javne financije Sandra Adžaga istaknula je da su proračunski prihodi planirani u iznosu od 794 milijuna kuna, rashodi u iznosu od 776 milijuna kuna kao i viška prihoda od 18 milijuna kuna koji se odnose na planirani višak prihoda vukovarsko-srijemskih zdravstvenih ustanova, a kojima će se umanjiti dio njihovih dugova iz prijašnjih godina. Inače, dug vukovarsko-srijemskih zdravstveni ustanova, prvenstveno bolnica u Vukovaru i Vinkovcima iznosi oko 160 milijuna kuna.

Župan vukovarsko-srijemski Božo Galić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da će se prihodi od poreza na dohodak u 2018. godini uvećati za 28 milijuna kuna, odnosno za čak 120 posto u odnosu na 2017. godinu, što otvara dodatni prostor za ulaganja, prvenstveno u gospodarstvo.

Istarska županija

Vijećnici istarske Županijske skupštine prihvatili su u ponedjeljak na sjednici u Pazinu županijski proračun za 2018. godinu vrijedan više od milijardu i 320 milijuna kuna, a kako je rekao župan Valter Flego, županija nastavlja ulagati u zdravstvo, socijalnu skrb i obrazovanje. Kako je rečeno na sjednici, 83,2 posto proračuna je za njegove korisnike, a ostatak je za županijska upravna tijela.

Po riječima župana Valtera Flege, najviše novca iz proračuna ulagat će se u bolnice, škole, sveučilište i domove za starije. Naime, investicije u sljedećem razdoblju iznose 665,9 milijuna kuna, od čega u zdravstvo ide 507 milijuna, obrazovanje 83 milijuna i socijalnu skrb 75,7 milijuna kuna.

Župan Flego podsjetio je na najvažnije investicije - na području zdravstva i socijalne skrbi dovršetak nove pulske Opće bolnice vrijedne 440 milijuna kuna te daljnje ulaganje u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju koje se financiraju iz strukturnih fondova EU s 19,5 milijuna kuna.

Primorsko-goranska županija

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina rekao je u ponedjeljak na posljednjoj ovogodišnjoj redovitoj konferenciji za novinare da je godina bila politički dinamična zbog izbora te da je županija za sljedeću godinu donijela "dosad najveći proračun s nikad većim ulaganjima u kapitalne projekte u školstvu, zdravstvu, pomorstvu i kulturi".

- Pokazatelji u gospodarstvu na području županije su vrlo dobri te se nadam da će i sljedeća godina biti uspješna, rekao je.

Zamjenica župana Marina Medarić istaknula je oko 17 milijuna kuna ulaganja u lječilišni centar u Velom Lošinju, gdje se radovi nastavljaju i sljedeće godine, a trebali bi biti gotovi do početka turističke sezone.

- Time nastojimo pridonijeti ostvarenju težnje da Lošinj postane cjelogodišnja destinacija zdravstvenog turizma", rekla je i dodala da je dovršena škola i sportska školska dvorana u Baški, da se nastavlja gradnja škole i dvorane u Puntu, a u planu je dogradnja i uređenje još nekoliko škola u županiji. Ulagalo se i u uređenje lučica na području nekoliko lučkih uprava, a za te namjene Primorsko-goranska županija izdvojila je oko 10 milijuna kuna, rekla je.

Rijeka

Riječko Gradsko vijeće prihvatilo je u srijedu kasno navečer Gradski proračun za 2018. godinu,  visine 1,06 milijardi kuna.

Povećati će iznos za rad kulturnih vijeća na 100.000 kuna, izdvajanje za nužni smještaj povećat će se na 500.000 kuna, Klobučarićev trg će se urediti za 200.000 kuna, izdvojit će se novci za park Mlaka, za idejna rješenja uređenja Gradske vijećnice i centra za životinje koji PGŽ priprema u Gradu Kastvu, subvencionirat će se kamate poduzetnicima te se odobrava 50.000 kuna za organizaciju Sportskih igara mladih u Rijeci.

Splitsko-dalmatinska županije

Većinom glasova vijećnici splitsko-dalmatinske Županijske skupštine prihvatili su u ponedjeljak proračun od 894 milijuna kuna za 2018. godinu s projekcijama za sljedeće dvije godine - 2019. i 2020. godinu.

Župan Blaženko Boban poručio je da će biti novca za razne projekte namijenjene djeci, mladima i razvoju seoskih krajeva. Rekao je da je sve ono što se ulaže u mlade, demografsku obnovu, seoska područja i otoke razvojno te kako misli da će rezultati danas prihvaćenog proračuna biti vidljivi za četiri godine, kada će se potvrditi da su bili razvojni. Proračun je 894 milijuna kuna tj. pet milijuna i 700 tisuća ili 0,6 posto više nego je bilo planirano drugim rebalansom ovogodišnjeg proračuna.

Grad Split

Splitsko Gradsko vijeće je prihvatilo gradski proračun za 2018. godinu u iznosu od 1,025 milijardi kuna (milijardu i 25 milijuna) za koji je gradonačelnik  Andro Krstulović  Opara rekao da je ambiciozan i investicijski proračun.

Gradonačelnik Grada Splita Andro Krstulović Opara naglasio je da će se u sljedećoj godini iz proračuna investirati oko 285 miljuna kuna u razvojne projekte  od čega će se oko 168 miljuna kuna ondosit na projekte razvoja infrastrukture uglavnom u istočnom dijelu Splita. Posebice je istaknuo financiranje  saniranja odlagališta Karepovac te investiciju oko 15 milijuna kuna u uređenje platoa i plaže Žnjan.

Dubrovačko-neretvanska županije

Na sjednici dubrovačko-neretvanske Županijske skupštine prihvaćen je proračun za 2018. godinu vrijedan 685,9 milijuna kuna, što je 6,8 posto više od ovogodišnjega. Obrazlažući prijedlog proračuna, dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić rekao je kako su županijske financije na razini prošlih godina te da se razlike javljaju u realizaciji projekata iz europskih fondova.

- Proračun je sastavljen na istim realnim temeljima kao dosad, uravnotežen je i nije predizborni, realan je te nema potrebe za izvanrednim rebalansima. Odgovorno će se provesti kao i svi raniji. Štedljiv je te projiciran prema održavanju funkcija korisnika, a razvojan je jer kroz investicije iz EU fondova te iz vlastitih financijskih sredstava osiguravamo razvojne aspekte županije. Redovito ulažemo i u školstvo, kulturu, sport, zaštitu okoliša, regionalnu agenciju, centar za poduzetništvo, objasnio je župan Dobroslavić.

Grad Dubrovnik 

Dubrovačko gradsko vijeće izglasalo je gradski proračun u iznosu od 575 milijuna kuna, što je 24 posto više nego što je iznosio ovogodišnji proračun. Proračunom je izdvojeno 32,5 milijuna kuna za troškove proračunskih korisnika te za kreditno zaduženje od 111,5 milijuna kuna.

Predstavljajući prijedlog glavnog gradskog financijskog dokumenta za 2018. godinu, dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je kako nije riječ o njegovu niti proračunu HDZ-a i koalicijskih partnera, već građana grada Dubrovnika.

- U Proračunu su svi projekti koji godinama nisu ostvareni, a koje smo gotovo svi jednoglasno u kampanji isticali kao nužne. Ne smijem niti želim prisvojiti ga kao svoj proračun, izjavio je Franković.