31. ožujak 2017.

Ravnatelj Zoran Bekić dobio novi mandat u Srcu

Zoran Bekić, dosadašnji ravnatelj Sveučilišnog računskog centra - Srce bit će u idućem četverogodišnjem mandatu ravnatelj te ustanove, strateški pozicionirane kao nositeljice važnih nacionalnih infrastruktura i razvojnih projekata, prije svega vezanih uz e-infrastrukturu sustava znanosti i visokoga obrazovanja, te kao računski i informatički centar Sveučilišta u Zagrebu.

Novi Bekićev mandat počinje 1. travnja ove godine, a u petak ga je na ravnateljsku dužnost imenovalo Upravno vijeće Srca, priopćio je Ured za odnose s javnošću Srca.

Kako se navodi, Upravno vijeće Srca je, nakon provedenoga javnog natječaja i postupka propisanoga Statutom Srca, imenovalo dr. sc. Zorana Bekića za ravnatelja Srca na rok od četiri godine za novo mandatno razdoblje koje počinje 1. travnja 2017. Senat Sveučilišta u Zagrebu (u čijem sastavu Srce djeluje kao nacionalna institucija od osnivanja 1971.) na svojoj sjednici održanoj 17. siječnja ove godine potvrdio je Bekićevo imenovanje za ravnatelja Srca.

Srce je u stanju cjelovito rješavati kompleksne informatičke zadaće

U programu rada Srca za razdoblje od 2017. do 2021.  Bekić i dalje pozicionira Srce kao nositelja važnih nacionalnih infrastruktura i razvojnih projekata, prije svega vezanih uz e-infrastrukturu sustava znanosti i visokog obrazovanja, te kao računski i informatički centar zagrebačkoga Sveučilišta.

"Djelovanje Srca i dalje će prožimati sve slojeve moderne e-infrastrukture, od mrežnoga, preko računalnoga, spremišnoga i posredničkoga, do podatkovnoga i završavajući slojem informacijskih sustava i usluga, čime se potvrđuje jedinstvenost Srca kao ustanove koja je u stanju cjelovito rješavati kompleksne informatičke zadaće", stoji, među ostalim, u Bekićevu programu.

Istaknuo je da program predviđa i niz iskoraka vezanih uz temeljne slojeve e-infrastrukture, prije svega kroz provedbu strateškoga projekta u sustavu znanosti i obrazovanja - projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak. Kao jednako važno prepoznaje se i daljnji razvoj podatkovnoga sloja e-infrastrukture, prije svega kroz unaprjeđenje funkcionalnosti i širenje uporabe sustava Dabar - digitalni akademski arhivi i repozitoriji, kao nacionalne infrastrukture za upravljanje digitalnom imovinom.

Izgradnja Informacijskoga sustava znanosti Hrvatske

Osim povezivanja podataka postojećih informacijskih sustava kroz uspostavu javnih registara, predviđa se i izgradnja Informacijskoga sustava znanosti Hrvatske i jačanje potpore vezane uz analizu podataka u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. S tim u vezi, u Bekić u programu ističe kako namjerava intenzivirati potporu i promicati načela otvorenog pristupa istraživačkim podatcima, otvorenom obrazovanju i otvorenim obrazovnim sadržajima.

Nastavit će se i aktivnosti na razvoju platformi i potpora za primjenu novih tehnologija u modernom obrazovnom procesu. Obrazovni programi Srca više će se usmjeriti prema ciljanim skupinama iz akademske zajednice kao što sveučilišni nastavnici ili IT stručnjaci koji rade u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Kao i do sada, svi obrazovni materijali koji nastaju u Srcu bit će odmah dostupni svima u otvorenom pristupu.

Kao važan segment djelovanja Srca istaknuta je i potpora znanstvenicima pri uporabi naprednih računalnih i spremišnih sustava, bez kojih su danas nezamisliva međunarodno relevantna i prepoznatljiva istraživanja.

Sudjelovanje Srca u međunarodnim projektima i dalje se vidi kao važan način osiguravanja povezanosti hrvatske e-infrastrukture s europskom, a time i kao i način povezanosti hrvatskoga obrazovnog i istraživačkoga prostora s europskim i svjetskim.