Korona i biznis
16. lipanj 2017.

Reagiranje na članak - PEVEC: povučena odluka o uvrštenju dionica na Zagrebačku burzu

Nastavno na netočne informacije objavljene 2. lipnja 2017. u Poslovnom tjedniku LIDER na str 13., pod naslovom PEVEC povučena odluka o uvrštenju dionica na Zagrebačku burzu, od strane M.B. (Matilde Bačelić) objavljenih isključivo u cilju povrjeđivanja prava i interesa društva PEVEC d.d. obratili smo Vam se sa zahtjevom za objavom ispravka sukladno članku 40. stavku 1. Zakona o medijima u tekstu kako slijedi:

U potpunosti su netočne sljedeće objavljene informacije:

  • da je povučena odluka o uvrštenju dionica PEVEC d.d. na Zagrebačku burzu (u naslovu)

Odluka o tome hoće li se i kada dionice društva PEVEC d.d. uvrstiti na uređeno tržište nije u nadležnosti Uprave, nego isključivo u nadležnosti svih dioničara društva koji svoju volju izražavaju na Glavnoj skupštini. S obzirom na to da Glavna skupština u 2017. još nije ni održana, takva odluka nije mogla biti ni donesena.

  • da je prevlast u Pevecu preuzela Dicentra

Budući da je dioničar DICENTRA d.o.o prema službenim podacima iz SKDD d.d., imatelj 21.93% posto udjela u temeljnom kapitalu društva, navedni dioničar, sukladno propisima Republike Hrvatske nema niti većinski udio, niti većinsko pravo u odlučivanju, niti posredno, niti neposredno prevladavajući utjecaj. Slijedom toga, potpuno je netočna informacija o preuzimanju prevlasti.

  • da je stavljanje izvan snage odluke o uvrštenju dionica na uređeno tržište postalo i službena odluka o dopuni dnevnog reda

Uprava društva PEVEC d.d. nije donijela odluku o dopuni dnevnog reda, nego odluku o ‘objavi zahtjeva‘ za dopunom dnevnog reda koji su podnijeli dioničari Društva koji raspolažu s 45.15% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Objava takvog zahtjeva, ne predstavlja diskrecijsko pravo Uprave društva PEVEC d.d. hoće li ili ne takav zahtjev objaviti, nego zakonsku obvezu uprave svakog dioničkog društva osnovanog u Republici Hrvatskoj, sukladno čl. 280. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, pri čemu propuštanje objave sa sobom povlači prekršajnu odgovornost društva prema čl. 630. st. 1. t. 35.b  Zakona o trgovačkim društvima.

  • da je ‘Dicentra očito odlučila presjeći stvar i posve povući odluku o izlasku na burzu‘ nakon podnošenja protuprijedloga Udruge dioničara PEVEC na čelu s Hrvojem Markovićem.

Suprotno iznesenom, Društvo je prvo primilo zahtjev za dopunom dnevnog reda od dioničara DICENTRA d.o.o., INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. i HITA-VRIJEDNOSNICE d.d., točnije 18. svibnja 2017., a potom osam dana poslije protuprijedlog UDRUGE MALIH DIONIČARA ‘PEVEC‘ d.d., točnije 26. svibnja 2017.‘

Međutim, informacijom koju ste objavili 9. lipnja 2017. na str. 65 pod ‘‘Reagiranjima‘‘ u neprepoznatljivom skraćenom obliku od onoga koji vam je dostavljen u zahtjevu za ispravak i iz čijeg se sadržaja ponovno vrijeđaju prava i interesi društva PEVEC d.d., u potpunosti ste postupili u suprotnosti s pravilima propisanim odredbom članka 41. stavka 1. Zakona o medijima.

Sukladno tome, ovim putem PEVEC d.d., Sesvete, Savska cesta 84, sukladno članku 40. stavku 1. Zakona o medijima podnosi zahtjev za objavom ispravka netočnih informacija objavljenih 2. lipnja 2016. u Poslovnom tjedniku LIDER na str. 13., pod naslovom PEVEC povučena odluka o uvrštenju dionica na Zagrebačku burzu, od strane M.B. (Matilde Bačelić) objavljenih isključivo u cilju povrjeđivanja prava i interesa društva PEVEC d.d.