26. siječanj 2018.

Rješenje Trgovačkog suda: Vjerovničko vijeće Agrokora imat će pet članova

Trgovački sud u Zagrebu u petak je riješio da će Vjerovničko vijeće Agrokora imati pet članova - predstavnika vjerovnika, a s obzirom na razvrstavanje vjerovnika u pet posebnih skupina prema njihovim tražbinama i pravnoj osnovi tražbina.

Kako se navodi u obrazloženju rješenja Trgovačkog suda, nakon donošenja rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama stekli su se uvjeti za pokretanje postupka izbora članova vjerovničkog vijeća. Prema Zakonu o postupku izvanredne uprave, vjerovničko vijeće može imati najviše devet članova, a njihov broj (koji mora biti neparan) i razvrstavanje u skupine utvrđuje sud, na prijedlog izvanrednog povjerenika.

>>>Vjerovničko vijeće upravo odlučuje o izboru savjetnika za Agrokor

Same članove vijeća biraju vjerovnici, a Sud je zaključkom pozvao izvanrednog povjerenika da vjerovnike čije su tražbine utvrđene pozove putem Narodnih novina na izbor i imenovanje članova vjerovničkog vijeća svake posebne skupine vjerovnika.

Iz Agrokora u priopćenju također ističu da je Trgovački sud u Zagrebu objavio rješenje o razvrstavanju vjerovnika u skupine i to na prijedlog izvanrednog povjerenika Ante Ramljaka. Naime, Ramljak se, sukladno Zakonu, obratio sudu s prijedlogom da se prethodno utvrdi koliko će članova imati vjerovničko vijeće i način njihova razvrstavanja u skupine.

>>>Todorić: Ramljak koristi vjerovničko vijeće za provedbu plana raznih skupina

- Razvrstavanje vjerovnika i definiranje skupina temelji se na evidenciji prijavljenih tražbina i različitosti pravnog položaja svake skupine. Vjerovnici koji će imati pravo birati članove vjerovničkog vijeća su vjerovnici čije su tražbine utvrđene, kao i vjerovnici kojima će osporavanje njihovih tražbina biti otklonjeno. Stanje utvrđenih i osporenih tražbina nije konačno jer ovisi o pokretanju parničnih postupaka za utvrđivanje i o njihovom ishodu. Također, neka osporavanja osporavatelji povlače i u ovom razdoblju, prije pokretanja parničnih postupaka, objašnjavaju iz Agrokora.

>>>Brlošić: Mali su podmireni, o nagodbi će odlučivati veliki dobavljači

Izvanredni povjerenik je predložio da Vjerovničko vijeće ima pet članova, kao što ima i Privremeno vjerovničko vijeće.

- Sastav vijeća od pet članova pokazao se kao najbolji način razmjerne zastupljenosti svih vjerovnika i njihovih skupina, a pokazao se i  optimalnim sa stajališta operativnosti, kvalitete i efikasnosti rada, ističu iz Agrokora.

Dodaju kako je pet članova vjerovničkog vijeća optimalno i "sa stajališta potrebe da se osigura redovita prisutnost svih njegovih članova na svim sjednicama koje se tako mogu održavati dovoljno često i uz prihvatljive troškove, a bez ugrožavanja kvalitete rada".

Iz Agrokora kao promjenu u odnosu na Privremeno vjerovničko vijeće navode da je većina tražbina dobavljača sada unutar jedne skupine, dok su neosigurani, uglavnom financijski vjerovnici, podijeljeni u dvije skupine temeljeno na različitim ekonomskim interesima tražbina.

>>>Todorić: Ramljakovi odvjetnici za 4 stranice teksta zarade dvogodišnju plaću blagajnica u Konzumu

Prilikom definiranja skupina vjerovnika uzimali su se u obzir kriteriji je li, prije svega, vjerovnik društvo obuhvaćeno postupkom izvanredne uprave, postoji li razlučno pravo, postoje li jamstva većeg broja društava u izvanrednoj upravi, specifičnosti pojedinih tražbina (trgovanje na uređenom tržištu), činjenice nastale nakon ulaska u izvanrednu upravu (sudjelovanje u Ugovoru o najstarijem zajmu te plaćanje tražbina koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave tijekom postupka).

Vjerovnici razvrstani u pet skupina 

Temeljem tih kriterija, Ramljak je predložio da se vjerovnici razvrstaju u pet posebnih skupina -  A, B, C, D i E - s obzirom na različiti pravni i ekonomski položaj svake skupine.

U skupini A su vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom, odnosno razlučni vjerovnici. Postojanje razlučnog prava odnosno čvrstih sredstava osiguranja, kao što su hipoteke nad nekretninama ili zalog nad dionicama, razlikuje pravni položaj tih vjerovnika od svih drugih skupina te im daje dodatna prava prilikom naplate. Ova skupina odgovara skupini osiguranih vjerovnika u Privremenom vjerovničkom vijeću, objašnjavaju iz Agrokora.

>>>Ramljak: Za nekoliko dana počinje isplata 132 milijuna kuna dugova malim dobavljačima

U skupini B su vjerovnici koji su imatelji obveznica koje je izdao dužnik i u čiju su korist izdana jamstva/postoji odnos sudužništva s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave. Ono što tražbine tih vjerovnika pravno razlikuje od tražbina vjerovnika iz drugih skupina su uvrštenje obveznica na inozemna uređena tržišta prilikom izdanja; podvrgnutost inozemnom materijalnom pravu; veliki broj krajnjih imatelja i zastupljenost krajnjih imatelja u ostvarivanju prava putem skrbnika. Skupina B odgovara skupini imatelja obveznica u Privremenom vjerovničkom vijeću.

>>>Todorić tužio Hrvatsku

Skupinu C čine vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva i to od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i koji su sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu do 1,06 milijardi eura od 8. lipnja 2017. godine.

- Radi izbjegavanja dvojbi ističemo da navedeni vjerovnici ne sudjeluju u skupini C sa svojim tražbinama iz Ugovora o najstarijem zajmu, već samo tražbinama koje su nastale prije otvaranja postupka izvanredne uprave, ističu iz Agrokora.

U skupini D su vjerovnici čije su tražbine osigurane izdanim jamstvima, odnosom sudužništva i regresnog dužništva i to od najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava, a koja su obuhvaćena postupkom izvanredne uprave i koji nisu sudjelovali u financiranju dužnika s prednosti namirenja temeljem Ugovora o najstarijem zajmu.

>>>Nexus, koji je dio istrage protiv Todorića, izgubio odobrenje za upravljanje fondovima

Skupine C i D odgovaraju skupini neosiguranih vjerovnika u Privremenom vjerovničkom vijeću te ih razlikuju različiti ekonomski interesi, budući da je skupina C sudjelovala u Ugovoru o najstarijem zajmu, objašnjavaju iz Agrokora.

U skupini E su vjerovnici u čiju korist nisu izdana jamstva niti postoji odnos sudužništva niti odnos regresnog dužništva s najmanje pet s dužnikom povezanih i/ili ovisnih društava. Time su objedinjene skupine veliki i mali dobavljači iz Privremenog vjerovničkog vijeća, a u nju su uključeni i ostali vjerovnici koji zadovoljavaju navedene kriterije.

>>>Vjerovničko vijeće: Nadamo se da će već sutra krenuti isplate za nekoliko tisuća malih dobavljača

"Skupine od A do E koje su definirane na ovaj način omogućuju razvrstavanje svih vjerovnika sa svim svojim tražbinama koje su imali u vrijeme otvaranja postupka izvanredne uprave te im omogućuju djelotvorno ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom", ističu iz Agrokora.

Iz Agrokora najavljuju da će izvanredni povjerenik putem poziva u Narodnim novinama pozvati vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku 30 dana njega i sud obavijeste o članovima vjerovničkog vijeća. Ako neka skupina vjerovnika ne imenuje svog člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od dana objave poziva, a ako ga ne izabere u tom roku imenovat će ga sud u roku 8 dana, objašnjava se u priopćenju.