27. veljača 2017.

Seminar Korporativno upravljanje kreće 31. ožujka, prijavite se na vrijeme

Korporativno upravljanje za sadašnje i buduće članove nadzornih i upravnih odbora te upravnih vijeća,  seminar je koji će se u organizaciji Lider akademije održati od 31. ožujka do 3. lipnja, a na kojemu će se u 52 nastavna sata temeljito razraditi svi procesi i ciljevi korporativnog upravljanja.

Seminar koji je u prvoj godini održavanja pohađalo preko 35 članova nadzornih i upravnih odbora odgovara na sva pitanja i izazove korporativnog upravljanja, a cilj mu je ojačati položaj nadzornih odbora, upravnih odbora i upravnih vijeća u Hrvatskoj i dodatno potaknuti pitanja stručnosti, uključenosti i odgovornosti članova.

Program seminara sastoji se od modula koji pokrivaju osnove korporativnog upravljanja u ukupnom trajanju od 52 sata, a ključne teme obrađuju: prof. dr. sc. Jakša Barbić, prof. dr. sc. Darko Tipurić, prof. dr. sc. Lajoš Žager, prof. dr. sc. Mladen Vedriš, prof. dr. sc. Ljubo Jurčić, prof. dr. sc.Velimir Srića i ostali stručnjaci iz područja korporativnog upravljanja. Predavanja se održavaju petkom (od 17-21h) i subotom (od 9-13h) na Zagrebačkom velesajmu, u dvorani Brijuni.

Polaznici će dobiti certifikat Lider akademije.

>>>FOTO: Svečano dodijeljeni certifikati Liderove akademije za Seminar o korporativnom upravljanju

Ključne teme seminara su:

 • Proces i mehanizmi korporativnog upravljanja
 • Makroekonomsko okružje korporativnog upravljanja
 • EU-regulativa i nacionalni kontekst korporativnog upravljanja
 • Odnosi između tijela korporativnog upravljanja
 • Uloga i upravljanje nadzornim ili upravnim odborom (upravnim vijećem)
 • Prava dioničara
 • Analiza financijskih izvještaja
 • Korporativno izvještavanje
 • Revizija i interna kontrola
 • Poslovna forenzika i skandali korporativnog upravljanja
 • Menadžersko nagrađivanje
 • Upravljanje rizicima i korporativno upravljanje
 • Društveno odgovorno poslovanje
 • Vodstvo u upravljačkim strukturama
 • Korporativno upravljanje u koncernu

Više o seminaru Korporativno upravljanje doznajte na >>>SEMINAR KORPORATIVNO UPRAVLJANJE .