• Pratite nas na:
07. prosinac 2017.

Slučaj Agrokor: Što traži 15.000 malih dioničara

U novoosnovanoj Udruzi manjinskih dioničara Agrokora zasad je 450 članova. Napominju da gotovo 15.000 manjinskih dioničara drži vlasništvo nad 40 posto kapitala Agrokorovih tvrtki. Upozoravaju na nelogičnosti u potezima koji ugrožavaju njihovo vlasništvo, a posebno na jamstva kompanija za roll-up kredit koncernu.

Ne može jedna kompanija plaćati dugove jednog dioničara pa bio on i najveći. Olako se iznose i izjave o sinergijskim efektima zbog kojih su kompanije davale jamstva za dugove koji su 10 i više puta veći od kapitala svake pojedinačne kompanije. Smatra to novoosnovana Udruga manjinskih dioničara koncerna Agrokor. Iako se Ivica Todorić, kao najveći dioničar Agrokora, na neki način smatra i vlasnikom svih kompanija unutar koncerna, on to nije. Naime, gotovo 15.000 manjinskih dioničara vlasnici su dionica tvrtki iz koncerna, a oni su ujedno i vlasnici čak 40 posto kapitala. Trenutno Udruga ima oko 450 članova, a glavni joj je cilj, uz davanje konstruktivnih prijedloga izvanrednom povjereniku Anti Ramljaku i njegovu timu savjetnika, zaštititi svoje interese.

>>>Belje založilo 11 žigova radi osiguranja kredita iz lipnja

– Svaka od kompanija koja je od najvećega pojedinačnog dioničara primila zajam uredno je na taj zajam plaćala kamate. U nekima je zajam konvertiran u kapital pa je povećan vlasnički udio Agrokora. A sve su kompanije redom plaćale naknadu za upravljanje Agrokoru, plaćale su uobičajene trgovačke naknade za pristup tržištu i slično. Drugim riječima, nisu se besplatno koristile ni novcem Agrokora, ni uslugama Agrokora, ni policama Agrokora. S druge strane, besplatno su preuzele jamčiti za dugove Agrokora – tvrdi Mićo Jurjević, predsjednik Udruge. Kaže da je na glavnim skupštinama u proteklih tjedan dana prvi put ostvarena ozbiljnija komunikacija s upravama i nadzornim odborima društava.

>>>Agrokor: Ledo gubitke pokriva iz zadržane dobiti, a Žitnjak iz budućeg poslovanja

– Iz toga je proizašao niz zapisnika, o čemu će ubrzo biti govora. Na svim skupštinama upozoreno je na nepravilnosti preko kojih se olako prelazi – upozorava Jurjević dodajući da su isticali kako jamstva koja su kompanije izdavale za račun Agrokora nisu i ne mogu biti teret tih kompanija. Najveći problem na koji upozoravaju manjinski dioničari Agrokora jest taj da Ramljak nije u svojim tablicama prijavljenih tražbina smio prihvatiti terete jamstava u punom iznosu i to po svakoj od kompanija. Primjerice, Ledo je potkraj svibnja ove godine objavio kako je krajem 2016. izdao jamstva u korist Agrokora od 18,9 milijardi kuna. Ukupan iznos potencijalnih obveza Jamnice u korist Agrokora je oko 27,08 milijardi kuna, PIK Vinkovci po osnovi sudužništva i jamstava u korist Agrokora ima potencijalne obveze od 21,08 milijardi kuna, obveze Belja po izdanim jamstvima su 19,35 milijardi kuna. Četiri tvrtke unutar koncerna jamče za 86,41 milijardu kuna, a revidirani izvještaj pokazao je kako su ukupne prijavljene tražbine bez jamstava Agrokora 56,28 milijardi.

DESET ZAHTJEVA MALIH DIONIČARA

  1. Zaštititi svoju imovinu
  2. Upozoriti na nepravilnosti
  3. Aktivno sudjelovati na svim skupštinama kompanija iz koncerna
  4. Aktivno komunicirati s upravama i NO-ima kompanija u koncernu
  5. Pokrenuti posebne revizije jamstava kompanija unutar koncerna
  6. Maknuti teret jamstava s kompanija iz koncerna
  7. Pokrenuti posebnu reviziju s naglaskom na odnos vladajućeg i ovisnih i povezanih društava
  8. Inicirati nadzor Trgovačkog suda nad radom izvanrednoga povjerenika Ante Ramljaka
  9. Upravljati kompanijama u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima
  10. Pokrenuti sudske tužbe bude li potrebno

Zašto se odbija posebna revizija?

Mali dioničari imaju problema s roll-up kreditom koji je potpisao Ramljak. Riječ je, podsjetimo, o 480 milijuna eura kredita koji su osigurali vlasnici Agrokorovih obveznica predvođeni fondom Knighthead Capital Management. U vrijeme potpisivanja tog kredita, koji među ostalim Knightheadu i ostalima daje pravo prvenstva u naplati, Ramljak je rekao dvije ključne stvari – da je to posljednji kredit Agrokora za poslovanje i da je za taj kredit ‘zalo- ženo sve što se založiti da‘.

– Postavlja se pitanje jamstva za novi ‘roll-up‘ kredit. Određena društva gotovo se uopće nisu koristila tim sredstvima, a jamče za milijarde kuna obveza vladajućeg društva koje ima ispunjen stečajni razlog. Postavlja se pitanje jesu li društva poduzela sve što je u njihovoj moći da pronađu alternativno financiranje koje bi za svako pojedino društvo bilo ekonomski razumno – pita se Jurjević. Određeni dioničari, ponajprije se tu misli na Agram Invest, pokrenuli su inicijativu da se na glavnim skupštinama izglasa posebna revizija s naglaskom na odnos vladajućeg i ovisnih i povezanih društava. A takvo se izvješće godinama nije izrađivalo i objavljivalo, što su i same Uprave potvrdile na glavnim skupštinama.

>>>Agrokor: Ramljak zatražio hitro sazivanje glavnih skupština radi odluke o pokriću gubitaka

– Očigledno se takvo izvješće nije izradilo ni u novom setu izvješća. Predstavnik revizora je na glavnoj skup- štini istaknuo da ih uprave nisu niti angažirale da se takvo izvješće sastavi. Postavlja se pitanje koji je razlog vladajućeg društva za odbijanje posebne revizije – pita se Jurjević.

Od svih spomenutih razloga članovi Udruge podnose i zahtjev za nadzor nad radom izvanrednog povjerenika Trgovačkom sudu u Zagrebu, a sve radi jasnog upozoravanja da teret jamstva mora biti maknut s kompanija. Upozorava kako su svjesni da su vjerovnici Agrokora, koji imaju tražbine na temelju obveznica i sindiciranih kredita, možda već na prvoj godini ekonomskog ili pravnog fakulteta učili o ograničenosti jamstava koje kompanije kćeri daju za račun vladajućega društva.

– U Zakonu o trgovačkim društvima isto je tako propisan proces kojim bi se takvo što napravilo, a on obuhvaća pravo manjinskih dioničara da iskažu neslaganje s takvom praksom, pri čemu većinski vlasnik mora otkupiti njihove dionice po fer i pravičnoj naknadi ako želi da njihova zajednička kompanija preuzme njegove pojedinačne obveze – zaključuje Jurjević.

>>>Mali dioničari o glavnoj skupštini Adrisa: Atmosfera se mogla rezati nožem

Podsjetimo, izvanredni povjerenik, kako su nam pojasnili iz Ministarstva gospodarstva, zamjenjuje organe društva Agrokor, što znači i upravu i skupštinu, i ima zakonom jasno propisana prava i obveze, kako je navedeno u zakonu. Objasnili su nam kako ga Trgovački sud imenuje i opoziva i da je isključivo nadležan nadzirati rad izvanrednog povjerenika. Dakle uloga izvanrednog povjerenika je vrlo slična ulozi stečajnog upravitelja. Udruga manjinskih dioničara traži da se društvima unutar koncerna Agrokor upravlja na način predviđen zakonom i u korist svih dioničara jednako, a ne samo u korist jednog kao što je to bio slučaj do sada.

– Ističemo kako je samo u posljednjih mjesec dana broj dioničara operativnih kompanija povećan za gotovo tisuću – kaže Jurjević.

Udruga pozdravlja napore svih koji su stabilizirali poslovanje kompanija iz koncerna. Još uvijek nemaju jasno stajalište prema budućim potezima vjerovničkog vijeća koje bi moglo odlučivati o prodaji kompanija. Ističu i da unatoč velikoj medijskoj pompi nakon objavljene revizije poslovanja Agrokora, smatraju da poslovni rezultat većine kompanija koje su listane na Zagrebačkoj burzi nije u bitnome različit.

Pitanja za Ramljaka

– Kod većine operativnih kompanija radi se o jednokratnim stavkama – vrednovanje financijske imovine, ispravak vrijednosti potraživanja i zaliha, i slično. Međutim, znatno su promijenjene računovodstvene politike, pri čemu postoji neusklađenost po kompanijama, primjerice različiti otpisi/ispravci potraživanja, amortizacijske stope i slično. Nova financijska izvješća u potpunosti su zanemarila i vrijednost nematerijalne imovine – tzv. goodwill i brand. Tako s jedne strane imamo milijarde kuna umanjenja u vrijednosti brendova/goodwilla, a s druge strane imamo u sklopu ‘Plana održivosti poslovanja‘ naglasak upravo na ‘snažnim brendovima i vodećim tržišnim pozicijama‘ koji su garancija iznadprosječne profitabilnosti. Neobično je i što se upravo ta vrijednost založila za roll-up kredit – ta ista koja je u knjigama praktički svedena na nulu je u formi ‘žigova‘ založena sukladno javnim objavama na Zagrebačkoj burzi – objašnjava Jurjević.

>>>Agrokor – Ledo, Jamnica, Zvijezda i Vupik zasnivaju založno pravo na žigovima radi kredita u lipnju

Za sada je prerano govoriti o eventualnom pokretanju sudskih procesa jer, kažu članovi Udruge, treba dati vremena za dodatnu stabilizaciju poslovanja. No, imaju nekoliko pitanja za Antu Ramljaka i nadaju se odgovoru – zašto je pristao na ugovornu obvezu nepokretanja postupaka pobijanja ranije danih jamstava i obveza ovisnih društava Agrokora s obzirom na svoju zakonom propisanu nadležnost za pobijanje nevaljanih pravnih radnji dužnika? Je li pribavio i od koga mišljenje pravnih stručnjaka o valjanosti tih jamstava, a ako nije, zašto nije. Puno je pitanja, no neosporna je činjenica kako su se mali dioničari Agrokora digli na noge i neće dopustiti da se manipulira njihovom imovinom u kompanijama koncerna Agrokor. I rukama i nogama branit će svoje interese.