11. veljača 2018.

Službeni automobil: Upotreba u privatne svrhe korisna za poslodavce i radnike

Poduzetnici koji su obveznici PDV-a od 1. siječnja 2018. imaju pravo odbiti 50 posto PDV-a s ulaznih računa povezanih s nabavom i upotrebom osobnih automobila i taj dio PDV-a upotrebljavati kao pretporez. Tako će im se rashodi za osobni prijevoz smanjiti za svotu odbijenog pretporeza pa će im nabava dobara i usluga povezanih s osobnim prijevozom biti povoljnija. Ta je porezna novost izravno povezana s izmijenjenim pravilima utjecaja rashoda za osobni prijevoz na osnovicu poreza na dobit. U tom su dijelu porezni propisi postrožili pravila. Umjesto dosadašnjih 70 posto izdaci povezani s upotrebom osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz umanjivat će osnovicu poreza na dobit samo u visini od 50 posto učinjenih izdataka.

>>> Službeni put: Još više papira i dokaza, ali bez pečata

Ekonomska korist

Međutim, ostaje na snazi pravilo prema kojem izdaci za osobni prijevoz umanjuju osnovicu poreza na dobit za 100 posto učinjenih troškova ako se na osnovi upotrebe službenog automobila u privatne svrhe obračunava plaća u naravi. Ta je porezna privlačnost jedan od razloga koji motiviraju poduzetnike da članovima uprave, drugom voditeljskom osoblju i radnicima čiji poslovi zahtijevaju upotrebu osobnog automobila omoguće da to službeno vozilo rabe i u privatne svrhe.

Od 1. siječnja ne oporezuju se troškovi upotrebe službenog automobila u privatne svrhe ako se zaposleniku ta pogodnost obračunava kao plaća u naravi. Nabava automobila i PDV složeniji su račun.

Radnik u tom slučaju ostvaruje ekonomsku korist u obliku primljene usluge koju nije morao platiti iz plaće ostvarene u novcu, a poslodavcu svi troškovi amortizacije, održavanja, servisiranja, utroška goriva, možebitnih popravaka i drugi rashodi povezani s tim osobnim vozilom pri utvrđivanju obveze za porez na dobit u stopostotnom iznosu umanjuju poreznu osnovicu. Propisi o porezu na dohodak određuju tržišnu cijenu usluge tog oblika svojevrsnog najma vozila u privatne svrhe ako se takva usluga pruža radniku. Tržišna cijena ovisi o tome je li osobno vozilo u vlasništvu poslodavca ili se poslodavac njime koristi na temelju ugovora o najmu.

Tržišna cijena i način kupnje

Ako je osobno vozilo imovina poslodavca, mjesečna tržišna vrijednost upotrebe službenog automobila u privatne svrhe iznosi jedna posto od nabavne vrijednosti automobila. Na isti se način tržišna vrijednost određuje ako je vozilo kupljeno na temelju ugovora o financijskom najmu pa se vlasništvo prenosi nakon otplate posljednje rate, ali sva ekonomska korist i svi rizici odmah prelaze na korisnika najma. Ako se poslodavac koristi osobnim automobilom na temelju ugovora o operativnom najmu, tržišna vrijednost usluge mjesečne upotrebe tog vozila u privatne svrhe određuje se u visini od 20 posto rate operativnog najma koju poslodavac kao najmoprimac plaća davatelju operativnog najma.

>>> Omiljena poslovna vozila: Volkswagen, Škoda i Audi najpopularniji su službeni automobili u Hrvatskoj

U svim kombinacijama može se primijeniti i alternativa tako da se odredi cijena upotrebe u privatne svrhe od dvije kune po kilometru prijeđenom u privatne svrhe, što je nespretno jer zahtijeva vođenje preciznih dnevnih evidencija o relacijama vožnje. Budući da se od 1. siječnja 2018. po ulaznim računima za kupnju osobnog automobila, po računima za usluge operativnog najma, kupnju goriva i maziva, usluge održavanja, servisiranja i dr. odbija 50 posto pretporeza, što do 31. prosinca 2017. nije bilo dopušteno, poslodavac je obvezan na uslugu koju pruža radniku zaračunati 25 posto PDV-a.

Kako se plaća PDV

Neće zaračunati PDV samo ako je riječ o automobilu u vlasništvu ili financijskom najmu koji je nabavio dok je bio zabranjen odbitak pretporeza. Za automobile kupljene nakon 1. siječnja 2018. i za sve automobile u operativnom najmu, bez obzira na to kad je ugovor sklopljen, na isporuku radniku od 1. siječnja 2018. treba zaračunati 25 posto PDV-a. Kako odrediti tržišnu cijenu usluge upotrebe službenog automobila u privatne svrhe ako je pri nabavi odbijeno 50 posto ulaznog PDV-a?

Primjerice, ako je mjesečna rata operativnog najma 125 jedinica s PDV-om (100 plus 25 posto PDV-a) pa poslodavac odbije 12,5 jedinica PDV-a, njegov je trošak rate operativnog najma 112,5 jedinica (100 plus 12,5 jedinica PDV-a koje nije mogao odbiti).

>>> Službeni automobil: Poslodavac može platiti i gorivo i poreze za put na more, ali ne i cestarinu

Iako je za njega trošak rate operativnog najma 112,5 jedinica, tržišnu vrijednost uporabe službenog automobila u privatne svrhe odredit će od osnovice od 100 jedinica (ne od 112,5) pa će tržišna vrijednost usluge koju pruža radniku biti 20 jedinica, što ,uvećano za PDV koji mora zaračunati, iznosi 25. U suprotnome, kad bi se tržišna vrijednost odredila do 112,5 jedinica pa na 20 posto tog iznosa zaračunavao PDV na pruženu uslugu, što je zakonska obveza, multiplicirao bi se prometni porez sadržan u cijeni usluge upotrebe službenog automobila u privatne svrhe.