26. ožujak 2018.

Specijalistički diplomski stručni studij Financijskog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić

U današnje vrijeme rastuće strukturalne i procesualne kompleksnosti te dinamike poslovanja, financijska su znanja i kompetencije postale ‘conditio sine qua non‘ uspjeha i vitalnosti bilo kojeg ekonomskog subjekta. Kvalitetno ‘opremljeni‘ specijalisti iz područja financijskog menadžmenta svakako su nezaobilazan i poželjan ljudski potencijal bez kojeg nema stvaranja dodane ekonomske vrijednosti.

O važnosti financijskih znanja u današnjem svijetu, kao i ulozi visokoobrazovnih institucija u razvijanju takvih kompetencija, razgovarali smo s dr. sc. Ivonom Santini, voditeljicom studijskog programa Financijskog menadžmenta na Veleučilištu Baltazar Zaprešić.

Po čemu se razlikuje studijski program Financijskog menadžmenta Veleučilišta Baltazar od drugih programa sličnog sadržaja odnosno u čemu je njegova specifičnost?

Za razliku od ostalih, naravno, usporedivih studijskih programa, mi obrazujemo „čisti“ profil financijskog menadžera jer smatramo kako je to najbolji način ne samo pozicioniranja ishoda učenja i kompetencija našeg studijskog programa na tržištu rada, nego je to i najbolji način prilagođavanja potrebama tržišta rada. Profil je financijskog menadžera, otuda, „dizajniran“ tako da je on ponajprije ekonomski stručnjak osposobljen za donošenje poslovnih odluka u sferi postizanja dugoročne ekonomske održivosti kroz upravljanje ekonomskim profitom, ali je on istovremeno i financijski specijalist osposobljen za donošenje financijskih odluka u sferi postizanja dugoročne financijske stabilnosti kroz upravljanje rizicima unovčivosti ekonomskog profita. Kako je u praksi upravljanje ekonomskim profitom, kao i upravljanje rizicima unovčivosti ekonomskog profita de facto nerazdvojivo (utječu jedno na drugo), specifičnost se našeg studijskog programa ogleda upravo u činjenici kako se na teorijsko - spoznajnoj razini objašnjava dualitet između ekonomskog profita i njegove unovčivosti, a na implementacijskog se razini primjenjuje skup alata odlučivanja u sferi upravljanja rizicima unovčivosti ekonomskog profita.

Kakav je bio razvojni put studijskog programa Financijskog menadžmenta?

U cilju što kvalitetnijeg profiliranja našeg studijskog programa, njegov je razvojni put dominantno slijedio tri pravca. Ponajprije su se u izvedbu nastavnog programa uključivali renomirani stručnjaci iz akademske zajednice kako bi doprinijeli razvoju teorijsko - spoznajne razine profila financijskog menadžera. Zatim su u izvedbu nastavnog programa uključivali renomirani eksperti iz prakse, kao i naši zaposleni alumni studenti kako bi doprinijeli razvoju implementacijske razine profila financijskog menadžera. U konačnici, u izvedbu je nastavnog programa uvedena je specijalistička praksa prema konceptu interdisciplinarnih „obrnutih učionica“.

Što su to ‘obrnute učionice‘?

Jako smo ponosni na to što smo razvili i u nastavni proces uveli specijalističku praksu prema konceptu interdisciplinarnih „obrnutih učionica“. One su kreirane tako da se kroz simuliranje konkretnih slučajeva iz prakse osigura konkretna primjena stečenih specijalističkih znanja i vještina vezanih uz profil financijskog menadžera. Pritom je metodološki pristup bio baziran na interdisciplinarnom pristupu koji integrira konkretne podloge i alate odlučivanja iz područja financija, računovodstva, informacijskih sustava za poslovno upravljanje i stranog jezika struke uobličenih za potrebe profiliranja financijskog menadžera. Namjera je primjene interdisciplinarnog pristupa bila da se osigura postizanje sinergijskog efekta kroz doprinos razvoju komparativnih prednosti studenata na tržištu rada te njihovom „ohrabrivanju“ u sferi željene daljnje osobne profesionalne i obrazovne profilacije.

Imate li podatak o zapošljivosti studenata nakon završenog studija Financijskog menadžmenta?

Iako se sustavno radi na unapređenju sustava praćenja zapošljavanja alumni studenata Veleučilište Baltazar, još uvijek nije moguće sasvim precizno kazati koliko je našim studentima stečena diploma pomogla pri zapošljavanju i/ili napredovanju na poslovnim funkcijama. Međutim, kao voditeljica studija sa svojim bliskim suradnicima redovito održavam kontakte s jednom skupinom naših alumni studenata i velika većina tih studenata njih gotovo 90 % radi u privatnom poslovnom sektoru, a od tih gotovo 90 % studenata njih gotovo 60 % radi na radnim mjestima usko povezanim s profilom financijskog menadžera za koji smo ih obrazovali. Osim toga, zadnje je preliminarno istraživanje u okviru našeg studijskog programa pokazalo kako većina naših studenata nema problema prilikom zapošljavanja i/ili pak napredovanja na radnim mjestima usko povezanim s profilom za koji smo ih obrazovali. Možda najljepši primjeri zapošljavanja naših studenata su oni nastali kao rezultat specijalističkih interdisciplinarnih „obrnutih učionica“ koje su uspješno povezale njihove izvoditelje iz prakse i naše studente koji su tražili prvi posao.

Koje studente Financijskog menadžmenta biste izdvojili da su se svojim radim i/ili kreativnošću istaknuli?

Iznimno je nezahvalno bilo koga posebno izdvojiti jer su svi naši studenti vrijedni i samozatajni. Lijepi su primjeri potvrde kvalitete ishoda učenja i kompetencija našeg studijskog programa svakako pozitivno nostrificirane naše diplome na razini Mastera, primjerice u Kanadi. U konačnici, veliki broj naših studenata sudjeluje u Erasmusu + programu što je od izrazitog značaja ne samo za naš studijski program, nego iz za naše Veleučilište u cjelini.

Koji su budući planovi razvoja studijskog programa Financijskog menadžmenta?

Zaključno mogu kazati kako smo u pogledu teorijsko - spoznajne razine profila FM na pravom putu, kao i u pogledu njegove implementacijske razine. Međutim, svakako treba dublje i šire poraditi na osmišljavanju načina kako konkretnije mjeriti prijemčivosti ishoda učenja i kompetencija našeg studijskog programa od strane prakse. Iskreno se nadam da će se taj problem razriješiti implementacijom Hrvatskog kvalifikacijskog okvira. Isto tako treba dublje i šire poraditi na interakciji s hrvatskim gospodarstvom i stvarnim potrebama tržišta rada.

U tom smislu planiramo etablirati i implementirati sljedeće mehanizme koji će osigurati konkretne povratne informacije iz prakse:

(1) organizirati panel druženja na kojima će alumni studenti s uspješnim karijerama razgovarati o studiju, zapošljavanju i ostalim aspektima svojih poslova;

(2) organizirati panel druženja s gospodarstvenicima kako bi se identificirale stvarne potrebe gospodarstva u sferi potrebnih znanja i vještina u cilju prilagođavanja formalnog i sadržajnog aspekta studijskog programa dugoročnoj politici gospodarstva;

(3) organizirati stručne radionice nastavnika, alumni i sadašnjih studenata i predstavnika gospodarstva u svrhu profiliranja struke financijskog menadžera.

Navedenim mehanizmima nedvojbeno želimo utvrditi koliko su usvojena specijalistička znanja i vještine zaista korisne studentima, kako u njihovim svakodnevnim poslovima, tako i u kontekstu njihova profesionalnog napredovanja. Nadalje, želimo provjeriti koliko su poslodavci zadovoljni stečenim specijalističkim znanjima i vještinama, poglavito u slučaju stipendiranja i/ili financiranja profesionalnog usavršavanja svojih djelatnika koji su polaznici studijskog programa. U konačnici, navedenim bi mehanizmima svakako osigurali korisne informacije potrebne za planiranje daljnjeg razvoja i unapređenja studijskog programa, naravno sukladno zadanoj strategiji razvoja Veleučilišta Baltazar.