18. srpanj 2019.

Što kaže SOA: Jesu li Grabar Kitarović i Plenković ikad tražili provjeru ministara?

Dok se priča o sigurnosnim provjerama kandidata za ministre i kandidata za predsjednike Uprava stvarala za novo tiskano izdanje Lidera, nailazili smo na neke oprečne informacije i  stavove političara. Jedni su tvrdili da je sigurnosnih provjera za ministre bilo prije nego što je 2012. godine Vlada Zorana Milanovića izmijenila Zakon o sigurnosnim provjerama. Drugi pak tvrde da se u praksi ministri nisu provjeravali nikada. U verziji Zakona iz 2008. članak 13. je glasio: ‘Temeljna sigurnosna provjera provodi se za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost, osobe koje se imenuju ili su imenovane za rukovodeće državne službenike, osobe koje se primaju na rad ili rade u tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske‘. Milanovićeva Vlada je u isti članak dodala zarez i nastavak rečenice, ‘na zahtjev čelnika tijela‘, što znači samo ako to traže premijer ili predsjednica.

Pitali smo aktualnu Vladu je li premijer Andrej Plenković, koji je uz predsjednicu jedini taj ‘čelnik tijela‘ je li naručio provjeru bilo kojeg svojeg ministra no odgovor nismo dobili. Poslali smo upit i SOA-i i Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost, podliježu li ministri sigurnosnim provjerama bilo kojeg stupnja ili su od toga  izuzeti. Za razliku od Vlade, iz ove dvije institucije dobili smo odgovore (naravno, bez imena i prezimena i konkretnog potpisnika odgovora).

Evo što kaže SOA-a:

‘Vezano uz upit glede provedbe sigurnosnih provjera za ministre u Vladi RH, obavještavamo Vas da je člankom 13. st. 1. podstavak 1. Zakona o sigurnosnim provjerama (NN 85/08 i 86/12) propisano da se temeljne sigurnosne provjere provode za osobe koje se imenuju ili su imenovane na dužnost na zahtjev čelnika tijela. Također, Zakon o sigurnosnim provjerama u članku 23. st. 2. navodi da se temeljne sigurnosne provjere za osobe iz članka 13. stavka 1. podstavka 1. Zakona provode na osnovi Upitnika za sigurnosnu provjeru III. stupnja i primjenom postupaka propisanih za sigurnosnu provjeru za pristup klasificiranim podacima III. stupnja. SOA provodi sigurnosnu provjeru u civilnom sektoru te podnosi izvješće o sigurnosnoj provjeri tijelu koje je provjeru tražilo, a sukladno članku 40 Zakona o sigurnosnim provjerama, podnositelj zahtjeva za provjere donosi, na temelju izvješća o provedenoj sigurnosnoj provjeri, konačnu ocjenu o postojanju sigurnosnih zapreka. Tijekom provjere, osoba vlastoručnim potpisom pristaje na provedbu postupka, u odgovarajućem upitniku upisuje svoje podatke, a SOA u pravilu provjerava istinitost navoda koje je osoba navela u upitniku.‘ – objasnili su u SOA-i.

Znači ministri se provjeravaju samo ako to premijer traži a i u tom slučaju prolazi kroz najblažu provjeru III. stupnja (u kojoj, za razliku od I. stupnja nema provjere imovinskog stanja njega i njegove obitelji).

Sigurnosne provjere trenutno se najčešće rade u slučajevima traženja pristupa klasificiranim podacima, odnosno kada neki političar sudjeluje na sjednici na kojoj ima pristup povjerljivim informacijama, pogotovo ako se tiču NATO-a ili EU-a. Tada osoba treba pribaviti sigurnosni certifikat kojeg mu izdaje Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS), nakon provjere SOA-e.  To je središnje državno tijelo za informacijsku sigurnost.

- Sigurnosna provjera za pristup klasificiranim podacima provodi se za  fizičke osobe kojima je, u obavljanju poslova iz djelokruga ili dodijeljenih ovlasti, nužan pristup nacionalnim klasificiranim podacima stupnja tajnosti »Vrlo tajno«, »Tajno« i »Povjerljivo«, pravne osobe s kojima državna tijela, tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave te pravne osobama s javnim ovlastima sklapaju klasificirane ugovore stupnjeva tajnosti »Vrlo tajno«, »Tajno« i »Povjerljivo«. Člankom 20. Zakona o tajnosti podataka  propisano je kako pristup nacionalnim klasificiranim podacima bez certifikata, u okviru obavljanja poslova iz njihovog djelokruga, imaju državni dužnosnici određeni odredbama Zakona o sustavu državne uprave, zastupnici u Hrvatskome saboru, pučki pravobranitelj, suci, Glavni državni odvjetnik, zamjenici Glavnog državnog odvjetnika, ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta te zamjenici ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Sigurnosne provjere za pristup klasificiranim podacima provode nadležne sigurnosno-obavještajne agencije temeljem čijih izvješća, ukoliko provedenim postupcima nisu utvrđene sigurnosne zapreke za pristup klasificiranim podacima, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izdaje certifikate za pristup klasificiranim podacima – objasnili su u UVNS-u.

Ranko Ostojić, predsjednik saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost istaknuo nam je u razgovoru da će sigurnosnih provjera za pristup klasificiranim podacima sada sve više radi predsjedanja Hrvatske Europskom unijom, a samim time i većim pristupom povjerljivim dokumentima.