12. veljača 2019.

Što su hrvatski poduzetnici ocijenili najvećim izazovima u poslovanju 2019.

Poduzetnički optimizam u Hrvatskoj u blagom je padu, pokazuje istraživanje Eurochambres Economic Survey provedeno krajem 2018. godine. Presudan utjecaj na pad optimizma hrvatskih poduzetnika su niža očekivanja što se tiče ostvarivanja prihoda na inozemnom tržištu te rastući pesimizam kod općih uvjeta poslovanja. Istraživanje je također pokazalo da u Hrvatskoj, kao i u većini drugih uključenih zemalja, nedostatak odgovarajuće radne snage te troškovi radne snage postaju sve veći izazovi za uspješno poslovanje poduzetnika.

Poduzetnički optimizam u Hrvatskoj porastao je pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, no krajem 2017. godine pozitivni efekti tog pridruživanja su iscrpljeni. Štoviše, pojavili su se i problemi u poslovanju jedne od najvećih domaćih tvrtki – Agrokora, koji su imali snažan odraz na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo i znatno utjecali na pogoršanje poduzetničkog raspoloženja. Poslovanje Agrokora ipak se ponovo ustalilo, ali su 2018. godinu obilježili akumulirani problemi u poslovanju Uljanik grupe, također važne tvrtke u okvirima hrvatskoga gospodarstva (još u 2016. godini je bila među deset najvećih izvoznika).

Anketa za EES 2019 provedena je na uzorku od 1761 hrvatske tvrtke. Anketi se odazvalo 463 poduzetnika, među kojima 349 malih, 4 srednje velika i 110 velikih. Najveći je broj odgovora pristigao od tvrtki iz sektora trgovine (142) i sektora industrije (104). Pritom je 427 tvrtki ostvarivalo prihode na inozemnom tržištu.

Prihodi na inozemnom tržištu

[caption id="attachment_375057" align="alignright" width="197"] Izvor: Anketa HGK za EES[/caption]

Nakon četiri godine prilično dinamičnog rasta robnog izvoza i dugog razdoblja izvoza usluga, pretežno turističkih, posebno intenzivnog u posljednje tri godine, blago se smanjuje optimizam poduzetnika u pogledu njihova daljnjeg rasta. To smanjivanja optimizma javilo se već u istraživanju u 2017. godini i prema raspoloživim podacima pokazalo se opravdanim.

Naime, nakon djelomičnog iscrpljivanja efekata pristupanja Europskoj uniji na rast robnog izvoza, ali i efekata povećane baze, u prošloj godini zabilježeno je osjetno usporavanje rasta robnog izvoza, ali i raspoloživih fizičkih pokazatelja u turizmu. S obzirom na to da za ovu godinu nema naznaka čimbenika koji bi utjecali na poticanje dinamike rasta izvoza, došlo je do manjeg pada udjela poduzetnika koji za ovu godinu očekuju rast prihoda na inozemnom tržištu, s 46% iz istraživanja u 2017. godini na 42%.

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja najmanje ovise o postojećim trendovima u gospodarstvu i globalnom okružju, a osim stanja na tržištu, znatno ih određuje povjerenje u aktualnu ekonomsku politiku. Pritom opći uvjeti poslovanja među postavljenim pitanjima imaju najveću subjektivnu komponentu teže mjerljivu pojedinim pokazateljima. U istraživanju provedenom u 2017. godini opći uvjeti poslovanja bili su jedini pokazatelj kod kojeg je zabilježen negativan saldo negativnih odgovora, a u 2018. je godini taj rezultat dodatno pogoršan. Točnije, samo 16,2% anketiranih poduzetnika smatra da će uvjeti poslovanja u ovoj godini biti bolji nego u prošloj godini, a u odnosu na prethodna dva istraživanja znatnije je povećan udio onih koji očekuju da će se uvjeti pogoršati. Ovaj pokazatelj stoga prilično negativno opisuje poslovnu klimu u Hrvatskoj.

Najveći izazovi u poslovanju 

Stanje domaće potražnje najveći je izazovu u poslovanju, takav rezultat ne čudi s obzirom na to da je razina ukupne domaće potražnje u 2018. godini bila približno na 8% nižoj razini nego u 2008. godini. Premda se od 2016. godine bilježi nešto izraženiji oporavak, domaća potražnja koju čine potrošnja države i stanovništva te investicije i dalje ostaje jedan od najvećih čimbenika niske gospodarske aktivnosti.

Niska domaća potražnja trebala bi biti najveći izazov poslovanja i u ovoj godini. Drugo i treće mjesto u istraživanju zauzeli su troškovi radne snage te obrazovanje i radne vještine. Sve to znatno je povezano s aktualnim stanjem na tržištu rada koje obilježava nedostatak kvalificirane radne snage. Taj nedostatak istovremeno utječe i na troškove radne snage jer dovodi do rasta neto plaća radi zadržavanja radnika i do zapošljavanja radne snage neadekvatnih kvalifikacija.

[caption id="attachment_375062" align="aligncenter" width="1217"] Izvor: Anketa HGK za EES[/caption]

Hrvatska gospodarska komora je i prošle godine sudjelovala u istraživanju Eurochambres Economic Survey kojemu je cilj ispitati raspoloženje, odnosno očekivanja, poduzetnika za narednu godinu. Istraživanje se provodi po metodologiji Eurochambresa koja određuje izgled upitnika, termin istraživanja, uzorak i način obrade podataka, tako da su dobiveni rezultati usporedivi s rezultatima drugih zemalja uključenih u istraživanje, a uključuju se i u skupne rezultate svih promatranih zemalja. Prošle je godine istraživanje provedeno u 26 zemalja.