23. listopad 2018.

Svatko se mora pokoriti pravomoćnoj presudi

Jedno od predavanja na konferenciji o javnoj nabavi bit će na temu ‘Obvezatnost pravnog shvaćanja i neovisnost pri odlučivanju‘. Predavanje će imati Goran Bukvić, član Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), s kojim smo tim povodom porazgovarali.

Zašto tema ‘Obvezatnost pravnog shvaćanja i neovisnost pri odlučivanju‘?

Po mom mišljenju bez neovisnosti i bez poštivanja pravnog shvaćanja nije moguće donositi pravilne i zakonite odluke o pravima i obvezama stranaka u žalbenim postupcima iz nadležnosti Državne komisije. Neovisnost podrazumijeva dužnost postupanja neovisno u odnosu na društvo, društvene skupine i pojedince te postupanje i odlučivanje samo u skladu sa savjesnim tumačenjem i primjenom propisa.

Jesu li neovisnost u odlučivanju i obvezatnost pravnog shvaćanja eventualno u koliziji ?

S jedne strane, budući da je sastavnica neovisnosti u odlučivanju savjesno tumačenje i primjena propisa, a da tumačenje propisa u upravnom sporu izvršavaju nadležni sudovi, smatram da pravno shvaćanje izraženo u sudskoj odluci doprinosi neovisnosti u odlučivanju u žalbenom postupku. S druge strane, razvoj prakse nije po sebi suprotan pravilnom provođenju pravde budući da bi neodržavanje dinamičnog i evolutivnog stajališta stvorilo rizik od sprečavanja reforme ili napretka.

Postoje li situacije u kojima je pravno shvaćanje obvezno primijeniti u žalbenom postupku ?

Prvo, iz ujednačenog tumačenja iste odredbe propisa proizlazi i jednaka primjena prava, o kojoj u pravilu ovisi i jedinstvenost prakse. Sudska praksa je jedan od izvora prava i ima važnu ulogu u odlučivanju sudova i drugih nadležnih državnih tijela te taj izvor prava treba biti jedinstven i ne omogućavati donošenje različitih odluka prilikom rješavanja iste činjenične i pravne osnove.

Drugo, svatko u Republici Hrvatskoj je dužan poštovati pravomoćnu i ovršnu odnosno izvršnu sudsku odluku i njoj se pokoriti, što je dodatno razrađeno u Zakonu o upravnim sporovima prema kojem je u izvršenju presude tuženik odnosno tijelo nadležno za izvršenje obvezno postupiti sukladno izreci presude, najkasnije u roku od 60 dana od dostave pravomoćne presude, pri čemu je vezan pravnim shvaćanjem i primjedbama suda.

Stoga u upravnom sporu, u slučaju usvajanja tužbenog zahtjeva i poništenja pobijane odluke bez da sud sam riješi stvar, pri ponovnom odlučivanju o žalbi Državna komisija je vezana pravnim shvaćanjem suda.

O konferenciji

Konferencijom će se obilježiti 15 godina pravne zaštite u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, a kojom prilikom će se neka od najznačajnijih imena javne nabave, koja su na svoj način doprinijela razvoju prava javne nabave, a time i Državnoj komisiji, osvrnuti kako na iskustva Državne komisije tako i na buduće izazove. Uz obilježavanje 15. godišnjice rada Državne komisije, cilj konferencije je okupiti domaće i strane stručnjake i pripadnike akademske zajednice koji će razmotriti razne teme iz područja pravne zaštite u javnoj nabavi, pri tome uzimajući u obzir stajališta naručitelja, ponuditelja i žalitelja, kao i upravnih sudova, a čime će pridonijeti razvoju prava javne nabave i njegovoj primjeni u praksi. Konferencija je mjesto na kojem će sudionici imati priliku čuti iskusne profesore, suce, odvjetnike te članove Državne komisije koji djeluju na području javne nabave u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Sudionici na konferenciji će dobiti i zbornik radova koji će, pored radova govornika konferencije o njihovim temama, sadržavati i radove o drugim značajnim pitanjima vezano uz pravnu zaštitu i javnu nabavu općenito. Prijavu je moguće obaviti preko poveznice.