29. listopad 2018.

Sve je manje velikih povreda postupaka javne nabave

Dva su osnovna pravila o radu Državne komisije za provjeru postupaka javne nabave (DKOM). Prvo je rješavati samo ono što žalitelji krše. Drugo, postupanje po službenoj dužnosti. To pravilo na snazi je od početka 2017. godine i temelji se na samo osam slučajeva. Razvoj ovoga pravila pitanje je koje će u konačnici praksa propisati i formulirati. Razgovarali smo sa Nelicom Vidić, zamjenicom predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Koji je pravni značaj osobito bitnih povreda postupka javne nabave ?

- Zakon o javnoj nabavi iz 2016., koji je u najvećem dijelu odredbi stupio na snagu 1. siječnja 2017., reformirao je sustav pravne zaštite iz nadležnosti Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U odnosu na prijašnji zakon propisan je širi katalog osobito bitnih povreda postupka javne nabave na koje sada Državna komisija pazi po službenoj dužnosti neovisno o fazi postupka u kojoj je žalba izjavljena. Radi se o takvim osobito bitnim povredama postupka javne nabave kojima se štiti objektivni pravni poredak.

Po vašem mišljenju je li taj novi sustav osobito bitnih povreda postupka javne nabave ispunio svoju svrhu ?

- Iz izvješća o radu Državne komisije za 2017. vidljivi su pokazatelji primjene ZJN 2016. u 2017. godini. Iako je u početku bilo žalbenih postupaka u kojima su utvrđene osobito bitne povrede postupka javne nabave, sa sadašnjim odmakom zamijećen je pad žalbenih predmeta u kojima su utvrđene osobito bitne povrede postupaka javne nabave. Iz toga proizlazi da se cilj zakonskih izmjena pravne zaštite ostvaruje.

Koje je još novine ZJN 2016. donio u pravnoj zaštiti?

- Po mom osobnom mišljenju, jedna od značajnijih novina ZJN 2016, je smanjivanje naknade za pokretanje žalbenog postupka na dokumentaciju o nabavi što je za rezultat imalo značaj porast udjela žalbi koje se odnose na sadržaj dokumentacije o nabavi ili njezine izmjene. Na prvi pogled to i nije nešto. Međutim, ako se zna da se gospodarski subjekti pri izradi ponude moraju pridržavati zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije o nabavi i da je naručitelj obvezan pregledavati i ocjenjivati ponude na temelju tih uvjeta i zahtjeva te da je petina žalbi usvojena, navedeno stvara sasvim drugu sliku o navedenim izmjenama.

Ne propustite konferenciju Pravna zaštita u javnoj nabavi koja će se održati 8. i 9. studenog u Maloj dvorani KD Vatroslav Lisinski. Konferencijom će se obilježiti 15 godina pravne zaštite u javnoj nabavi u Republici Hrvatskoj, a tom prilikom će se neka od najznačajnijih imena javne nabave osvrnuti kako na iskustva Državne komisije tako i na buduće izazove.