30. prosinac 2017.

Tamara Perko: Obratiti pažnju i na naoko ‘nebitne‘ stvari

Novo ime na Liderovoj ljestvici najmoćnijih žena Hrvatske, Tamara Perko, sudjelovala je i vodila neke od najvećih i najkompleksnijih transakcija u državi. Ima 15 godina iskustva u bankarstvu u različitim odjelima i na raznovrsnim poslovima, od kojih više od 10 godina na rukovodećim pozicijama više sektora unutar Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR).

>>>Ruža Tomić Fontana: Ženama u biznisu je izazov prilagoditi se uglavnom ‘muškoj’ poslovnoj kulturi

Zagovara meritokraciju, efikasnost u poslovanju te potiče suradnike u ostvarenju svog potpunog potencijala.

Kakvom biste opisali trenutnu poziciju žena u vašem sektoru, u odnosu na broj i status muških kolega?

- Imajući u vidu činjenicu da većinu vodećih funkcija u bankarstvu drže muškarci, može se reći da stručnost, iskustvo i ideje žena u bankarskom sektoru nisu dovoljno prepoznate ni zastupljene.

>>>Anita Letica: Žene u biznisu se suočavaju s brojnim predrasudama i stereotipima

U svakom sektoru, pa tako i u bankarstvu, ključne osobine za izbor na vodeće pozicije trebaju biti znanje, stručnost, iskustvo, vizija i ideja, neovisno o spolu.

Koji su bili ključni izazovi s kojima ste se suočavali u svojoj karijeri kao žena?

- Da bi moje znanje, trud ali i vizija bili prepoznati morala sam biti uporna i možda ulagati više napora nego netko od mojih muških kolega, no nisam odustajala od ideja i planova za koje sam smatrala da su kvalitetni jer sam znala da ću samo tako doći do cilja.

Koji će vam biti najveći izazovi na trenutnoj poziciji?

- Prvenstveno mi je cilj osigurati kvalitetan timski rad u vođenju HBOR-a, jer samo tako će i rezultati poslovanja biti još bolji.

>>>‘Dama čvrste ruke’ Gordana Deranja: Nužna je veća socijalna osjetljivost za žene u biznisu

Osobno smatram da je rad s ljudima i izgradnja tima najzahtjevniji i najizazovniji zadatak, ali isto tako u konačnici i najisplativiji.

Koje bi bile neke vaše specifične upravljačke karakteristike?

- Svom poslu pristupam profesionalno, nije mi važno tko sjedi s druge strane stola, muškarac ili žena, već kako obavlja posao i koliko pridonosi ostvarenju poslovnih rezultata.

>>>Ružica Vađić: Upravljačka moć žena u biznisu i danas je značajno limitirana

Osim toga nastojim svaki problem sagledati u cjelini, obratiti pažnju i na naoko nebitne stvari jer mi je dosadašnje iskustvo pokazalo da upravo te „nebitne“ stvari, u većini slučajeva znaju biti presudne u donošenju odluka.