17. kolovoz 2018.

Triglav u prvih pola godine ostvario dobit od 35,6 milijuna eura

Triglav Grupa, vodeća osiguravajuća i financijska grupa u regiji Adria u prvoj polovini 2018. godine realizirala je 35,6 milijuna eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja). Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obujam sredstava kojima upravlja.

Na rezultat, koji je u usporedbi s prošlogodišnjim niži (indeks 84), utjecali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od financijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugodištu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti.

>>>AZTN odobrio Triglavu kupnju Raiffeisen MOD-a

U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno provodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regiji. U vezi s tim je povezana i ovogodišnja kupnja većinskog udjela društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja. Triglav osiguranje Zagreb koje je dio Triglav Grupe je u prvom polugodištu godine postiglo 7-postotni rast bruto zaračunate osigurateljne premije (obračunato u eurima) i zadržao 8. mjesto među osiguravateljima u Hrvatskoj.

Rast premija na svim tržištima i segmentima

Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturirala 575 milijuna eura konsolidirane bruto premije odnosno 5% više nego u istom periodu prošle godine. Rast premije realizirana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosila 4%, a van Slovenije 7%. Uz to nastavlja se postepeno jačanje udjela premije Grupe, fakturiranih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1% odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu prošle godine. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3%, a kod zdravstvenih 8%.

Masovni štetni događaji u drugom tromjesečju

Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji s različitim intenzitetom i učestalošću utječu na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, tuča, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milijun eura štete, što je značilo 9% više fakturiranih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na prošlu godinu. Usprkos povećanju štetnog kvocijenta visina kombiniranog kvocijenta Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %. Triglav stavlja naglasak na osiguranje dugoročne sigurnosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom poosiguranja i pažljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe.

Niži prinosi od financijskih investicija

Grupa je krajem lipnja 2018. raspolagala s 3,1 milijardom eura financijskih investicija, čiji su prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) u usporedbi s istim periodom prošle godine niži za 30%, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicijske politike.

Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja s dosljednim provođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u suvremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-financijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regiji. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu mirovinskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

>>>Triglav otkupio većinski udjel u Raiffeisen mirovinskom osiguravajućem društvu

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: "Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su utjecali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. S vidika godišnjih i strateških ciljeva s postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obje naše djelatnosti dosljedno smo nastavili s aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođavamo svoje poslovanje, digitaliziramo i pojednostavljujemo procese, razvijamo cjelovite osiguravajuće-uslužbene proizvode i multikanalni pristup do njih. Uvjeren sam da su energija, znanje i angažman čitave naše ekipe od više od 5 tisuća suradnica i suradnika dobra osnova da uspješno realiziramo ono što smo zacrtali".

Triglav osiguranje Zagreb i u prvom polugodištu 2018 nastavlja premijski rast

Triglav osiguranje Zagreb nastavlja s premijskim rastom i u prvom polugodištu 2018. godine te je ukupna premija Društva veća za 7% (obračunato u eurima), odnosno 15,5 milijuna kuna (2,3 milijun EUR) u odnosu na isti period prošle godine. Premija zdravstvenih osiguranja rasla je za 1,8 milijun kuna ili za 138,9% dok je tržište raslo za 4,5% te je tržišni udio u tom segmentu narastao s 0,5% na 1,1%. Premija automobilskih osiguranja rasla je za 7,7 milijuna kuna ili za 7,3%.

„U prvom polugodištu 2018. godine nastavili smo s premijskim rastom na području zdravstvenih i automobilskih osiguranja uz porast tehničkih pričuva te snažno investiranje u IT segment. U segmentu podrške klijentima uveli smo nekoliko specijaliziranih adresa putem kojih nas oni mogu brže i jednostavnije kontaktirati, ovisno o sadržaju svog zahtjeva, kao i Document management system u postupku prijave šteta koji će ubrzati vrijeme prijave i obrade zahtjeva, izjavio je Marin Matijaca, predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb.