14. ožujak 2018.

Tvrtka Milanovićevog brata, Modestus, u stečaju

Trgovački sud u Zagrebu otvorio je stečajni postupak nad Modestus d.o.o, tvrtkom Krešimira Milanovića - brata bivšeg premijera Zorana Milanovića, i pozvao vjerovnike da u roku od šezdeset dana prijave tražbine od tvrtke koja je do listopada prošle godine bila 574 dana u neprekinutoj blokadi i s nepodmirenim obvezama većim od 127.000 kuna.

Sudskim rješenjem je za 6. lipnja zakazano ispitno i izvještajno ročište na kojem bi se trebalo odlučivati o tražbinama vjerovnika.

Stečajni postupak nad Modestusom d.o.o pokrenut je na prijedlog Nove ljubljanske banke, nakon što je prethodno bio obustavljen skraćeni stečajni postupak. Nova ljubljanska banka prijedlog za otvaranjem stečaja temelji na tražbini temeljenoj na rješenju o ovrsi Općinskog suda u Dubrovniku iz listopada 2014. u ukupnom iznosu od 3,59 milijuna eura, uvećanoj za pripadne kamate i troškove postupka, a to je rješenje doneseno temeljem ovršnih isprava kojim su osigurane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama i založnog prava na poslovnim udjelima.

>>>Fina predložila stečaj tvornice papira Pan

Tu je tražbinu Nova ljubljanska banka stekla od LHB Internationale Handelsbank AG temeljem ugovora o ustupanju i prijenosu iz studenoga 2012.

Pokretanje stečaja uslijedilo je i nakon neuspješne predstečajne nagodbe iz 2015. i to zbog dugova prema vjerovnicima koji su iznosili čak 38,8 milijuna kuna. Većina tog duga odnosila se na kredit koji je 2007. bio podignut kod LHB Internationale Handelsbank AG zbog kojeg je, kako se u medijima navodilo, svojedobno pod hipotekom bio i stan roditelja bivšeg premijera Milanovića.

>>>Kuščević: Mijenjat će se Stečajni zakon radi sprečavanja sukoba interesa izvanrednog povjerenika

Banka je, pak, u postupku nagodbe prijavila potraživanje spram tvrtke Modestus d.o.o. navodeći da je na dan otvaranja predstečajne nagodbe samo spram njih s kamatama iznosi 4,2 milijuna eura, odnosno 32,7 milijuna kuna. U ponuđenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja Krešimir Milanović i njegov poslovni partner Josip Džale htjeli su trajno uspostaviti likvidnost i financijsku stabilnost tvrtke, odnosno smanjiti kratkoročne obveze za iznos od najmanje 15 milijuna kuna, no u tome nisu uspjeli.

Tvrtka Modestus osnovana je 2007. s temeljnim kapitalom od 20.000 kuna kao projektno društvo s osnovnim ciljem realizacije projekta stambeno poslovne građevine u Dubrovniku. U prvoj fazi, kako se isticalo, Modestus je planirao kupnju građevinskog zemljišta u Gružu za što je u najvećem dijelom koristilo već navedeni kredit banke. Upravo u pokrenutom stečajnom postupku, banke imaju založno pravo na to zemljište.