04. studeni 2016.

Kako su poslovali poduzetnici na područjima urbanih aglomeracija Zagreb, Rijeka, Osijek i Split?

U povodu Međunarodnog dana urbanih regija, 6. studenoga, Financijska agencija prezentirala je podatke o rezultatima poduzetnika promatrano na razini urbanih aglomeracija. U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju (NN, 147/14), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je tijekom 2015. godine odluke o ustroju urbanih aglomeracija: Rijeka, Osijek i Split, a u ožujku 2016. godine odluku o ustroju Urbane aglomeracije Zagreb.

Na području navedenih urbanih aglomeracija, u 2015. godini bilo je ukupno 60 262 poduzetnika s 501 900 zaposlenih, što je prosječno 8,3 zaposlenih po poduzetniku. Od navedenoga broja, najviše je poduzetnika na području Urbane aglomeracije Zagreb (41 289), a najmanji je broj poduzetnika na području Urbane aglomeracije Osijek (3366). Ukupan prihod koji su ostvarili poduzetnici na području četiri urbane aglomeracije u 2015. godini, iznosio je 446,4 milijardi kuna (udio u RH 70 %), što je povećanje od 3,8 %, u odnosu na prethodnu poslovnu godinu.

Prema produktivnosti (prihodu po zaposlenom), na prvom su mjestu poduzetnici Urbane aglomeracije Zagreb s 983 tisuća kuna, slijede poduzetnici Urbane aglomeracije Osijek sa 669 tisuća kuna, poduzetnici Urbane aglomeracije Split s 595 tisuća kuna po zaposlenom te poduzetnici Urbane aglomeracije Rijeka s 590 tisuća kuna po zaposlenom. Najveća je razlika u produktivnosti rada mjerenoj iznosom dobiti/gubitka razdoblja po zaposlenom u Urbanoj aglomeraciji Zagreb - veća je 8 puta u odnosu na Urbanu aglomeraciju Osijek. Obračunana prosječna mjesečna neto plaća kod poduzetnika Urbane aglomeracije Zagreb u 2015. godini iznosila je 5.763 kuna i veća je za 14,8 % od prosječne obračunane mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.019 kuna).