01. lipanj 2016.

ACI predlaže dividendu od 147,36 kuna po dionici

Uprava i Nadzorni odbor tvrtke Adriatic Club International-ACI predložili su Glavnoj skupštini da se 16,3 milijuna kuna od 27,2 milijuna kuna ukupne lanjske neto dobiti isplati kao dividenda, odnosno 147,36 kuna po dionici, navodi se u objavi ACI-a u srijedu na Zagrebačkoj burzi. Takav prijedlog o upotrebi lanjske neto dobiti Uprava i NO ACI-ja usvojili su u utorak 31. svibnja, a riječ je, kako navode u objavi, o izmjeni prijedloga odluke za Glavnu skupštinu o upotrebi dobiti ostvarene u prošloj godini od 29. travnja ove godine.

U objavi ACI-ja navodi se i da bi se dividenda po novom prijedlogu u ukupnom iznosu od 16,3 milijuna kuna ili 147,36 kuna po dionici isplatila dioničarima razmjerno broju njihovih dionica u roku 30 dana od održavanja skupštine. Predlažu i da se preostali dio lanjske neto dobiti, nakon oporezivanja, od 10,9 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit, no zasad još nije određen datum kada će se održati Glavna skupština, koja će o tome odlučivati.

Prema izvješćima na Burzi, prošle godine dioničarima ACI-ja dividenda za 2014. je isplaćena tek potkraj godine, 28. prosinca 2015., i to u ukupnom iznosu od 15,7 milijuna kuna., odnosno 142,06 kuna po dionici. Odluku o tome donijela je Glavna skupština ACI-ja održana 30. studenoga 2015.

ACI  je tvrtka u većinskom državnom vlasništvu koja upravlja nacionalnim sustavom od 22 marine duž jadranske obale i na otocima. Po podacima s Burze, najveći dioničar u ACI-ju je država odnosno Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) i Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) čiji je udjel 78,59 posto. Drugi dioničar po redu je turska Dogus grupa, odnosno njihova tvrtka Dogus Croatia d.o.o. s udjelom od 10,87 posto, dok ostali maniji dioničari imaju jedan posto ili manje dionica.

Prema Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u državni proračun, koju je donijela Vlada 12. svibnja, trgovačka društva u kojima država ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezna su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da 60 posto dobiti nakon oporezivanja za 2015. godinu uplate izravno u državni proračun, razmjerno paketu dionica odnosno državnog udjela u temeljnom kapitalu.