Aktualno Poslovna scena Preporučeno

Agrokor: Priznato 41,45 milijardi kuna tražbina, osporeno 16,43 milijarde

Lider/Hina

Koncern Agrokor izvijestio je u utorak da je Trgovački sud u Zagrebu donio rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama vjerovnika Agrokor d.d., koje je jučer objavljeno na e-oglasnoj ploči suda te kako sukladno tome počinju teći rokovi za žalbe i za pokretanje parničnih postupaka.

Agrokor u priopćenju prenosi kako se u rješenju zagrebačkog trgovačkog suda navodi da su, uz tražbine koje je ispitao i priznao izvanredni povjerenik u iznosu od 41,45 milijardi kuna te osporio u iznosu od 16,43 milijarde kuna, vjerovnici međusobno osporili tražbine u iznosu višem od 10,4 milijardi kuna. Osporena jamstva i sudužništva od strane drugih vjerovnika iznose više od 101 milijarde kuna. Ukupan zbroj utvrđenih glavnih tražbina za sada, prije okončanja parničnih postupaka, tako iznosi 31,04 milijarde kuna, prenose iz Agrokora.

>>> Objavljeno rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama Agrokorovih vjerovnika

Rješenjem se utvrđuje koje su tražbine utvrđene, a koje osporene od strane izvanrednog povjerenika i drugih vjerovnika te su stranke od strane Trgovačkog suda upućene u parnicu radi utvrđivanja odnosno osporavanja osporenih tražbina, ističe se u priopćenju.

“Među osporavateljima tražbina i jamstava drugih vjerovnika su Adris Grupa, Alca Zagreb, D.M.H. , Ricardo, RCB Bank Limited, Sberbank, VTB Bank AG, VTB Bank AG, VTB Bank SA, VTB Capital PLC, Feniks Radnička, Bebra, Agram Invest, Agrolaguna i Euroherc osiguranje, a iz rješenja je vidljivo i da su Adris grupa, Sberbank of Russia i VTB grupa povukli svoja međusobna osporavanja”, navode iz Agrokora.

Također ističu da je, ako je tražbinu osporio izvanredni povjerenik, sud vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osnovanosti osporene tražbine. U slučaju da je vjerovnik osporio tražbinu koju je priznao izvanredni povjerenik, sud je vjerovnika uputio u parnicu radi utvrđivanja osporene tražbine, a ako za osporenu tražbinu postoji ovršna isprava, sud je u parnični postupak uputio osporavatelja da dokaže osnovanost osporavanja.

>>> Nakon mjeseci nezainteresiranosti premijerna projekcija filma ‘Gazda: Početak’

Iz Agrokora podsjećaju i na rokove za žalbe i parnične postupke. Žalba protiv rješenja Trgovačkog suda može se podnijeti u roku od 8 dana, a pravo na žalbu ima svaki vjerovnik u pogledu njegove prijavljene tražbine odnosno tražbine koju je osporio izvanredni povjerenik. O toj žalbi odlučuje Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.

Osoba koja je upućena u parnični postupak mora u roku 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja o upućivanju u parnični postupak pokrenuti postupak, inače će se smatrati da je odustala od prava na vođenje postupka. Ako osporavatelj tražbine za koju postoji ovršna isprava ne pokrene parnični postupak u roku od 8 dana, smatrat će se da je osporavanje otklonjeno, navode iz Agrokora.

>>> Agrokor: Prijavljeno 504 milijarde kuna tražbina

Također podsjećaju i na rokove za imenovanje članova vjerovničkog vijeća. U roku od pet dana od dostave rješenja o utvrđenim i osporenim tražbinama, a rješenje se smatra dostavljenim u roku 8 dana od njegove objave, izvanredni povjerenik će pozvati vjerovnike čije su tražbine utvrđene da u roku 30 dana obavijeste izvanrednog povjerenika i sud o članovima vjerovničkog vijeća.

Ako neka skupina vjerovnika ne imenuje svog člana vjerovničkog vijeća u roku 90 dana od dana objave poziva izvanrednog povjerenika, tog člana vjerovničkog vijeća će imenovati sud na prijedlog izvanrednog povjerenika u roku 8 dana od isteka navedenog roka od 90 dana.

Komentari