Aktualno Poslovna scena

Ante Žigman postao član Povjerenstva za posredovanje EIOPA-e

Ante Žigman
Predsjednik Upravnog vijeca Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Ante Žigman. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Lider
Autor Lider

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) Ante Žigman izabran je za člana Povjerenstva za posredovanje (engl. Mediation Panel) Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (engl. European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) – objavljeno je iz EIOPA-e.

EIOPA je neovisno tijelo Europske unije (EU) i dio Europskog sustava financijskih nadzornih tijela (engl. European system of financial supervision – ESFS) čija je zadaća doprinositi stabilnosti financijskog sustava EU-a kroz osiguranje integriteta, transparentnosti, učinkovitosti i urednog djelovanja financijskih tržišta te kroz povećanje zaštite osiguranika, članova mirovinskih programa i korisnika mirovina.

Uloga EIOPA-inog Povjerenstva za posredovanje je da na nepristran način posreduje u rješavanju sporova između nacionalnih nadležnih tijela.

„Vjerujem da je ovo imenovanje veliko priznanje ne samo HANFA-i, nego i Hrvatskoj koja je prepoznata kao ravnopravan i stručan partner na europskoj razini koji može kvalitetno doprinijeti ostvarivanju učinkovitog i nepristranog posredovanja između nacionalnih nadležnih tijela, a što je ključno za provedbu kvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih standarda i praksi na razini EU-a,“ naglasio je tim povodom Žigman.

Povjerenstvo za posredovanje čine: predsjednik EIOPA-e koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva, dva člana te četiri zamjenika. Članove povjerenstva  i njihove zamjenike imenuje Odbor nadzornih tijela EIOPA-e na rok od dvije godine, s mogućnošću jednog reizbora.

Komentari