Poslovna scena

AZTN odobrio koncentraciju OTP banke i Société Générale-Splitske banke

Lider
Autor Lider

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja(AZTN) odobrila je koncentraciju kojom OTP banka Hrvatska stječe izravnu kontrolu nad Société Générale-Splitskom bankom te, neizravno, nad poduzetnicimaSG Leasing, SB nekretnine, S.B. Zgrada te SociétéGénérale Osiguranjem.

>>>HNB: OTP banka dobila suglasnost za Société Générale – Splitsku banku, predsjednik uprave Slaven Celić

OTP banka i Splitska banka su univerzalne banke koje posluju na području cijele Hrvatske.Provedbom koncentracije nastat će novi entitet, banka koja će po veličini tržišnog udjela (iznad 10 posto) biti četvrta banka po snazi u Hrvatskoj, što na nacionalnoj razini stvara dodatni konkurentski pritisak na ostala tri najjača tržišna takmaca – Zagrebačku, Privrednu i Erste banku. Naime,od kraja polovice 2018. godine planira se pripajanje Splitske banke OTP banci, a potpuna integracija planira se do kraja 2019.

Prema navodima podnositelja prijave, budući da se cjenovne politike banaka kreiraju na nacionalnoj razini, koncentracija bi zbog pojačanog konkurentskog pritiska, uzdaljnje smanjenje nacionalne referentne stope (NRS), mogladovesti do smanjenja prosječne kamatne stope na tržištu, što bi rezultiralo nižim kamatnim stopama za krajnje korisnike u cijeloj Hrvatskoj.

>>>Dobit Societe Generale u 2016. manja zbog prodaje Splitske banke, ali rezultati bolji od očekivanja

Provedenom detaljnom analizom svih zaprimljenih podataka, AZTN je utvrdio da će provedba koncentracije imati učinak na mjerodavnom tržištu primanja novčanih depozita i odobravanja kredita i drugih plasmana  na području Hrvatske tena području nekih županija.

Riječ je o županijamau kojima su banke – sudionice koncentracije, kako zbog povijesnih razloga vezanih uz njihov nastanak, tako i zbog lojalnosti domicilnih klijenata nekadašnjim lokalnim bankama, već imale snažne tržišne pozicije.

U okviru analize mjerodavnog tržišta i njegovih pojedinih dijelova, AZTN je utvrdio da će se, promatranoprema parametrimaukupno primljenih štednih depozita i oročenih depozita stanovništva teprema kriterijuplasiranih stambenih inenamjenskih gotovinskih kredita stanovništvu,tržišni udjeli novoga entiteta – OTP banke -povećati u Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Zadarskoj županiji.

Međutim, to neće imati negativni  učinak na tržišno natjecanje na tim dijelovima mjerodavnog tržišta zbogsnažnog konkurentskog pritiska i ukupne veličine i snagetri najveća konkurentasudionika koncentracije (oni drže gotovo 60 posto ukupne aktive i primljenih depozita svih banaka u Hrvatskoj).

Jačanje konkurentnosti

Uz to, u svim navedenim županijama sa svojim su poslovnicama prisutni i drugi konkurenti, odnosno banke, pa klijenti banaka imaju  mogućnost izbora, a ne postoje niti regulatorne zapreke otvaranju novih poslovnica. Dodatno, internet i mobilno bankarstvo predstavljaju rastući kanal distribucije u odnosu na tradicionalne poslovnice što također doprinosi jačanju konkurentskog pritiska na vodećeg takmaca u navedenim tržišnim segmentima u tri županije.

Osim što izravno stječe kontrolu nad Splitskom bankom, provedbom koncentracije OTP banka neizravno stječe i kontrolu nad poduzetnicima SG Leasing, SB Zgrada, SG Osiguranje i SB nekretnine.No, učinci provedbe koncentracije na tržište nekretnina, tržište upravljanja investicijskim fondovima, tržište životnog osiguranja i tržište leasinganeće biti značajni.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju AZTN nije zaprimio nijednu reakciju te je koncentraciju odobrio na prvoj razini.

AZTN je ujedno odobrio koncentraciju kojom RWE Hrvatska stječe većinu udjela u temeljom kapitalu poduzetnika Koprivnica Plin i Koprivnica Opskrba.

Koncentracija će imati učinak na mjerodavnom tržištu distribucije prirodnog plina na području Koprivničko-križevačke županije na kojem Koprivnica Plin ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina te na tržištu opskrbe prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske.

Provedbom koncentracije, RWE Hrvatska ulazi na tržište distribucije prirodnog plina na području Koprivničko-križevačke županije. Budući da je djelatnost distribucije prirodnog plina u cijelosti regulirana  te je nije moguće obavljati bez koncesije koja se odnosi na točno određeno područje jedinica lokalne samouprave, provedbom ove koncentracije neće doći do strukturnih promjene na mjerodavnom tržištu.

>>>RWE: U struji će ostati drugi, ali u plinu želi biti prvi

Preuzimanjem udjela koji Koprivnica Opskrba  ima na tržištu opskrbe prirodnim plinom na području cijele Hrvatske, ojačat će ukupni tržišni udjel RWE Hrvatska na nacionalnom tržištu opskrbe plinom na kojem će  se njegov udjel kretati do pet posto. Vodeći takmaci na tom tržištu su Prvo plinarsko društvo s udjelom između 25 i 30 posto te Ina s udjelom od 15 do 20 posto.

Na drugoj strani, Koprivnici Opskrba će se, preko vertikalne integracije unutar RWE Grupacije omogućiti nabava jeftinijeg plina iz vanjskog izvora odnosno, zahvaljujući boljoj pregovaračkoj poziciji, iz izvora na hrvatskom tržištu što će utjecati na smanjenje transportnih troškova. Naime, iako su jedinične cijene transporta prirodnog plina regulirane, provedba koncentracije omogućit će manje cijena transporta po jedinici proizvoda.

Prilika za širenje poslovanja

Također, u daljnjoj liberalizaciji tržišta plina, kao i vjerojatnom okrupnjavanju distributera plina na tržištu Hrvatske, RWE Hrvatskaputem stjecanja koncesijskih distributivnih područja, kao i izgradnjom nove distributivne mreže na postojećim distributivnim područjima, vidi priliku za širenje poslovanja i prisutnosti na tom tržištu. Time će se, navodeproširiti dostupnost prirodnog plina za krajnje korisnike. Sve bi to trebalo dovesti do smanjenja cijene plina koju plaćaju krajnji kupci.

Na objavljeni javni poziv za podnošenje mišljenja i primjedbi na koncentraciju AZTN nije zaprimio nijednu reakciju, a kako je ocijenio da koncentracija nema negativni učinak na tržište, AZTN je odobrio na prvoj razini.

 

Komentari