26. studeni 2013.

AZTN pokreće postupak ocjene dopuštenosti koncentracije Agrokora i Mercatora

lider.media
lider.media

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je 21. studenog 2013., donijela zaključak o pokretanju postupka ocjene dopuštenosti koncentracije poduzetnika Agrokor i Mercator.

Potpunu prijavu koncentracije Agencija zaprimila 28. listopada, nakon čega je objavljen javni poziv svim zainteresiranima da Agenciji dostave mišljenja i primjedbe na provedbu te koncentracije.

Na temelju dokaza dostavljenih uz prijavu i drugih raspoloživih podataka i saznanja, Agencija je ocijenila da će provedbom ove koncentracije doći do preklapanja djelatnosti sudionika koncentracije na mjerodavnom tržištu maloprodaje mješovite robe na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, a učinci preklapanja bit će osobito značajni na području pojedinih županija. Pri ocjeni koncentracije Agencija će pozornost posvetiti i učincima koji proizlaze iz vertikalne integriranosti koncerna Agrokor.

S obzirom na sve to, provedba koncentracije bi mogla imati značajan učinak na tržišno natjecanje na mjerodavnim tržištima, osobito zato što se njome stvara novi ili jača postojeći vladajući položaj sudionika, pa je nije moguće odobriti bez strukturnih i drugih odgovarajućih mjera i uvjeta dostatnih za otklanjanje negativnih učinaka.

Slijedom toga Agencija je pokrenula postupak ocjene koncentracije na drugoj razini.

Agencija je, također, donijela odluku o produženju roka za donošenje rješenja u postupku ocjene koncentracije Tiska i iNovina na drugoj razini. Rok je produžen za tri mjeseca, a počinje teći od 2. prosinca 2013. Naime, u slučajevima kada Agencija ocijeni da je za utvrđivanje činjeničnog stanja i ocjenu dokaza potrebno izvršiti dopunska vještačenja ili analize, rok za donošenje rješenja iznimno je moguće produljiti na dodatna tri mjeseca što je Agencija ovom odlukom i učinila.

Provedbom prijavljene koncentracije Tisak će preuzeti tržišni udjel iNovina na tržištu trgovine na malo pretežito tiskom i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama na teritoriju Republike Hrvatske