21. svibanj 2013.

Članovima NO-a Jadranke 1000 eura naknade?

lider.media
lider.media

Nadzorni odbor Jadranke iz Malog Lošinja predložio je Glavnoj skupštini izbor Nevena Ivandića, Tatjana Braškić, Sanje Trajkov Komadina i Nede Tališman Košuta u to tijelo.

Također, kako se navodi, Uprava i NO predlažu Glavnoj skupštini da članovi NO-a imaju pravo na naknadu troškova i naknadu uza rad koja se sastoji od fiksnog mjesečnog iznosa od 1000 eura.

Glavna skupština održat će se 2.kolovoza u 12 sati.

Kompanija je lani poslovala s 4,04 milijuna kuna dobiti.