29. listopad 2013.

Dobit HPB blago porasla na 73,8 milijuna kuna

lider.media
lider.media

Neto dobit Hrvatske poštanske banke na kraju trećeg tromjesečja 2013. godine iznosi 73,8 milijuna kuna i viša je za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Imovina HPB-a porasla je tijekom devet mjeseci 2013. godine 940,7 milijuna kuna odnosno 5,5% te krajem rujna iznosi 18 milijardi kuna. Rast aktive ostvaren je najvećim dijelom zahvaljujući rastu kreditne aktivnosti čime HPB nastavlja povećavati tržišni udjel koji je krajem kolovoza (posljednji podaci HNB-a) iznosio 4,5%.

Bruto kreditni portfelj na kraju trećeg tromjesečja dosegao je 12,6 milijardi kuna nakon rasta od 598,4 milijuna kuna ili 5%. Banka i ove godine ostvaruje značajan rast kreditiranja u segmentima stanovništva i pravnih osoba. Krediti stanovništvu porasli su 7,7%, a kao i u prethodne dvije godine naglasak je na stambenim kreditima gdje rast iznosi 11%. Bruto kreditni portfelj pravnih osoba porastao je 5,7%.

Ukupni depoziti HPB-a porasli su 7,4% te iznose 14,4 milijarde kuna. Uz rast od 400 milijuna kuna depoziti stanovništva dosegli su krajem rujna 8 milijardi kuna, pritom je oročena štednja porasla 6,3%.

U uvjetima negativnih tržišnih kretanja HPB je ostvario niže kamatne prihode te niže neto prihode od provizija i naknada, ali su, zahvaljujući nastavku kvalitetnog upravljanja troškovima, sniženi i rashodi. Taj je trend posebno vidljiv u dijelu općih administrativnih troškova koji su sniženi 9,7%.