07. svibanj 2015.

Dvije godine moratorija na zabranu odbacivnja ulova

Iz Europskog parlamenta napokon dobre vijesti za ribare, koji su pod novim, strožim pravilima u sklopu reforme koja se provodi u Zajedničkoj ribarstvenoj politici.

Jedna od najvažnijih točki, ona o zabrani odbacivanja ulova, imat će moratoriji dvije godine od stupanja na snagu odluke. Tom reformom cilj je okončati jednu od najneprihvatljivijih praksi uobičajenih za ribarstvo EU. S obzirom  na to da se planira strogo kažnjavati ribare u slučaju odbacivanja ulova, dobra je vijest da će imati dvije godine da se prilagode novoj uredbi prije nego što krenu oštre sankcije. Zakon koji je izglasao Europski parlament dogovoren je na razini Vijeća ministara i europarlamentaraca, a to je samo dopuna propisa o načinu provedbe zajedničke strategije. Cilj je obvezati ribare da i neželjeni ulov donesu do obale i tamo ga bace u otpad, a ne da ga vraćaju u more jer tim štete cijelom ribnom sustavu.

Očuvanje resursa

– Nova pravila obvezuju ribare da svu ribu koju ulove donesu na kopno. Bit će iznimno teško to implementirati, pogotovo tamo gdje obitava više vrsta, a love se određene, i u profesionalnom ribolovu. Naš je zajednički cilj očuvanje ribolovnih resursa uza zadržavanje održive ekonomije. Sporazum koji smo postigli ublažit će neke od negativnih učinaka koje nova pravila donose za ribare – rekao je Alain Cadec, predsjednik Odbora za ribarstvo Europskog parlamenta.

Ključne promjene koje donose te promjene su to da će Europska komisija morati svake godine donijeti izvješće o provedbi uredbe o nebacanju neželjenog ulova. Osim toga spomenute sankcije prema ribarima neće se izricati dvije godine nakon što propis stupi na snagu, a maknuta je i odredba da se riba koja je premala mora posebno spremati.

Dnevnik ribara

Za male ribare iskazivanje ulova u ribarskom dnevniku sada je obvezno jedino ako se ulovi više od 50 kilograma jedne vrste, što uvelike olakšava birokratski dio za male ribare. Ta pravila morala su se donijeti prema hitnom postupku jer od početka ove godine već su na snazi dijelovi odredbi o donošenju na obalu sve ulovljene ribe. To se odnosilo na plavu ribu, a kako ne bi bilo sankcija i kako bi se uvrstile u lokalno zakonodavstvo nove odredbe donesena je ta odluka u Europskom parlamentu. S prvim danom 2019. godine odredba će biti do kraja implementirana te će se kako se ona uvodi uvoditi moratoriji od dvije godine na sankcije. Europsko vijeće ministara sada još mora formalno potvrditi odluku koju su dogovorili te će onda nakon toga stupiti na snagu i skinuti veliki kamen s vrata ribarima, pogotovo malim.