20. travanj 2012.

e-Radiodifuzija za radijske nakladnike i operatore

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) u sklopu svog programa e-Agencija danas je pustila u rad novu uslugu e-Radiodifuzija namijenjenu radijskim nakladnicima i operatorima koji pružaju uslugu odašiljanja radija putem zemaljske mreže odašiljača, izvijestili su iz HAKOM-a.

To je nakon usluge e-Plovila druga HAKOM-ova usluga u sklopu e-Agencije, a moguće joj je pristupiti putem HAKOM-ovih internetskih stranica.e-Radiodifuzija omogućuje, kako ističu iz HAKOM-a, jednostavnije i brže podnošenje i rješavanje zahtjeva za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za 157 postojećih radijskih nakladnika, ali i za buduće nakladnike.Postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja dozvole u prosjeku će biti dvostruko brži od klasičnog postupka putem papirnate dokumentacije, jer obrada zahtjeva započinje odmah po uspješno podnesenom zahtjevu, a dozvola se izdaje u roku od 10 do 15 dana, navode iz HAKOM-a.Uz usluge iz grupe e-Dozvole, e-Radiodifuzija i e-Plovila, HAKOM nudi i čitav niz već otprije dostupnih elektroničkih usluga e-Tržište (informacije i analize o hrvatskom tržištu poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija), e-Žalbe (podnošenje i provjera statusa žalbi prema operatorima), e-Prenosivost (provjera statusa procesa prijenosa korisničkog broja i provjera mreže u kojoj se nalazi određeni broj), e-Nabava (pregled HAKOM-ovih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi) te e-Zaposlenja (natječaji, formulari i opisi procesa zapošljavanja u agenciji).