16. veljača 2016.

Grupi Končar prihodi u 2015. narasli 15 posto

lider.media
lider.media

Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije primio je na znanje nerevidirane financijske izvještaje o poslovanju Grupe Končar za 2015. godinu.

Prema nerevidiranim podacima za 2015. godinu Društva Grupe Končar ostvarila su konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 3.049,2 milijuna kuna, što je 15,1 posto više u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2014. godine. Ukupni prihodi za 2015. godinu ostvareni su u iznosu od 3.287,9 milijuna kuna, što je 11,6 posto više od ostvarenog u 2014. godini. Ukupni rashodi u istom razdoblju ostvareni su u iznosu od 3.121,9 milijuna kuna i veći su za 12,6 posto u odnosu ostvareno u 2014. godini. Dobit prije poreza iznosi 166 milijuna kuna, dobit nakon oporezivanja iznosi 148,5 milijuna kuna. Nekontrolirajućem interesu (manjinski interes) pripada 23,1 milijun kuna dobiti, a vlasnicima dionica Matice Grupe 125,4 milijuna kuna, što je 15,4 posto više od plana za 2015. godinu.

Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.742,5 milijuna kuna, što je 29 posto više od ostvarenog za 2014. godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 1.306,6 milijuna kuna, što je 0,7 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u inozemstvu čine 43 posto ukupno ostvarenih konsolidiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

Poslovanje na domaćem tržištu u 2015. godini obilježila je isporuka vlakova za HŽ Putnički prijevoz. U 2015. godini isporučeno je šesnaest vlakova, i to deset regionalnih i 6 gradsko-prigradska vlaka. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku, i to u iznosu od 142,2 milijuna kuna, Ujedinjene Arapske Emirate 140 milijuna kuna, Švedsku 114 milijuna kuna, Finsku 78,8 milijuna kuna, Norvešku 54,9 milijuna kuna, Bosnu i Hercegovinu 52 milijuna kuna te Nizozemsku 48 milijuna kuna.

Značajnije povećanje prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu, u odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je u Njemačkoj gdje je povećan izvoz za 60,5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a u najvećem dijelu su to proizvodi Končar - Distributivnih i specijalnih transformatora te Končar – Metalnih konstrukcija. Do značajnijeg povećanja izvoza u odnosu na prethodnu godinu došlo je na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata (povećanje za 59 milijuna kuna), što je rezultat većeg izvoza društava Končar - Distributivni i specijalni transformatori te Končar – Sklopna postrojenja. Na tržište Švedske izvoz je povećan za 36 milijuna kuna (Končar – Distributivni i specijalni transformatori), a na tržištu Latvije za 34,8 milijuna kuna u odnosu na ostvarenje 2014. godine (Končar - Generatori i motori te Končar - Distributivni i specijalni transformatori).

U 2015. godini društva Grupe Končar ugovorila su novih poslova u iznosu od 3.012,6 milijuna kuna, od čega se 1.548,4 milijuna kuna odnosi na ugovore na inozemnom tržištu (51 posto ukupno konsolidiranih ugovorenih poslova). Ugovoreni poslovi (otvorene obveze) na kraju 2015. godine iznose 3.681 milijun kuna.

Stanje ukupnih konsolidiranih sredstava i izvora sredstava na dan 31. prosinaca 2015. godine iznosi 3.683,3 milijuna kuna, što je u odnosu na 31. prosinca 2014. godine smanjenje za 235,2 milijuna kuna ili 6 posto.

U strukturi izvora sredstava, upisani kapital, rezerve, zadržana dobit, dobit tekuće godine i kapital koji pripada nekontrolirajućem interesu iznosi 2.352,1 milijun kuna, što je 67,1 milijun kuna više u odnosu na stanje 31. prosinca 2014. godine i čini 64 posto ukupnih izvora. Dugoročni izvori sredstava (kapital, dugoročna rezerviranja i dugoročne obveze) veći su za 751,2 milijuna kuna od dugotrajne imovine i prosječnog stanja zaliha, što ukazuje na dobru ročnu strukturu izvora sredstava. Kratkotrajna imovina u odnosu na kratkoročne obveze veća je 2,9 puta, što ukazuje na dobru likvidnost sustava. Struktura konsolidirane bilance ukazuje na dobru financijsku stabilnost Grupe Končar.