28. listopad 2013.

Gumiimpex pustio u pogon najveću integriranu sunčanu elektranu u Hrvatskoj

lider.media
lider.media

U Trnovcu Bartolovečkom pokraj Varaždina puštena je u pogon najveća integrirana sunčana elektrana u Hrvatskoj, čija je ukupna snaga 999 kW. Investitor Gumiimpex-GRP d. d., na tržištu poznat po djelatnosti gumarstva, prepoznao je potencijal i u obnovljivim izvorima energije te je izgradio sunčanu elektranu na slobodnim krovištima svojih proizvodnih objekata.

Gumiimpex-GRP d. d. je uz tu sunčanu elektranu u rujnu ove godine pustio u pogon još dvije elektrane smještene u Varaždinu. Sva će se proizvedena električna energija, sukladno ugovoru s Hroteom, predavati u distribucijsku mrežu po povlaštenoj tarifi jer je investitor stekao status povlaštenog proizvođača energije.

Sunčana elektrana Gumiimpex u Trnovcu Bartolovečkom ima očekivanu godišnju proizvodnju od 1.113 MWh ekološki čiste električne energije. Očekivani godišnji prinos je oko 1.125 kWh po kilovatu instalirane snage. Nisu zanemarivi ni pozitivni ekološki učinci samog postrojenja jer će se tijekom 30 godina rada u okoliš ispustiti oko 10.260 tona manje ugljičnog dioksida u odnosu na istu proizvodnju električne energije u elektranama na fosilna goriva.

Za Gumiimpex projektnu dokumentaciju i izgradnju elektrane odradila je čakovečka Solektra koja je ovlašteni instalater sunčanih elektrana, ali i sama ulaže u sunčane elektrane. Tako je Solektra sredinom listopada završila izgradnju i vlastite sunčane elektrane Solektra III, ukupne snage 299 kW, na novoizgrađenom distribucijskom centru Solektre u Križopotju.