Korona i biznis
05. prosinac 2012.

HAKOM smanjio naknade operaterima

lider.media
lider.media

Vijeće HAKOM-a je nakon provedene javne rasprave donijelo novi Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije.

Pravilnik određuje visinu i način plaćanja naknada za obavljanje poslova HAKOM-a u sljedećoj godini, a naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra u pokretnim mrežama smanjuje se za daljnjih 20 posto u odnosu na tekuću godinu.

Trend smanjivanja naknada operatorima koji je započeo pojavom ekonomske krize 2008. nastavlja se i ove godine, priopćili su iz HAKOM-a.- Dodjelom digitalne dividende te učinkovitim upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom i ukupnim poslovanjem, HAKOM je za iduću godinu predvidio značajno smanjenje naknade koje mobilni operatori plaćaju za dodijeljeni spektar. Najznačajnije naknade iz kojih se financira HAKOM su se tijekom protekle četiri godine smanjile za preko 40 posto kada je riječ o naknadama za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, odnosno za gotovo 22 posto za naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a - kažu HAKOM-u.