Korona i biznis
28. rujan 2012.

Hanfa traži od Ingre da izmjeni mišljenje o ponudi Đure Đakovića

Hanfa je naložila Upravi Ingre da bez odgode izmjeni sadržaj svog mišljenja o ponudi za preuzimanje Đuro Đaković Holding.

Izmjenu traže u dijelu u kojem Uprava Ingre tvrdi da je nemoguće doseći postavljeni prag uspješnosti iz ponude za preuzimanje te u dijelu u kojem se izjava jedinog člana uprave o odbijanju ponude, Igora Oppenheima, temelji na navodnoj nemogućnosti dosezanja postavljenog praga uspješnosti. Hanfa je Upravi Ingre izdala i naloge vezano za obavještavanje predstavnika radnika o izmijenjenom mišljenju, dala rok u kojem radnici moraju dostaviti svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje, te Ingri naložila da u roku 15 dana od primitka rješenja plati administrativnu pristojbu pd 2.000 kuna u korist državnog proračuana te naknadu od 20.000 kuna u korist Hanfe.Đuro Đaković Holding je 19. rujna objavio ponudu za preuzimanje dionica Ingre po cijeni od 6 kuna po dionici, a uvjetovao ju je dosizanjem praga uspješnosti od najmanje 95 posto dionica Ingre.

Uprava Ingre je pak u svom mišljenju o toj ponudi, objavljenom 25. rujna, izrazila rezervu o realizaciji tog praga, skrećući pažnju da se pod zalogom trenutno nalazi više od 5 posto redovnih dionica, a uz objašnjenje nemogućnosti dosizanja praga uspješnosti navela i da jedini član Uprave Igor Oppenheim namjerava zadržati dionice Ingre kojima raspolaže.Upravno vijeće Hanfe, po službenoj je dužnosti, u nadzoru nad primjenom Zakona o preuzimanju dioničkih društava, na jučerašnjoj sjednici donijelo rješenje kojim je naložila Upravi Ingre da izmjeni sadržaj mišljenja u te dvije odredbe.Hanfa u obrazloženju rješenja navodi kako se Uprava Ingre očitovala da svoje mišljenje temelji na podacima o postotku založenih dionica na dan 20. rujna, kao i na činjenici da Oppenheim ima založene dionice za koje tvrdi da nije moguće raskinuti zalog kako bi se javio na ponudu za preuzimanje te da Uprava nije kontaktirala niti jednog drugog dioničara čije su dionice pod zalogom.

Uvidom u podatke SKDD-a utvrđeno je da određeni dioničari Ingre imaju upisan teret - založno pravo na dionicama, ali da nitko od njih pojedinačno nema založeno više od 5 posto dionica, iz čega, kako obrazlažu u Hanfi, proizlazi da dosezanje praga uspješnosti nije nemoguće kako to implicira Uprava Ingre.Da mišljenje Uprave može dovesti u zabludu, proizlazi i iz činjenice da to što trenutno postoje dionice opterećene založnim pravom, nije zapreka da pojedini dioničar koji je založni dužnik u dogovoru sa založnim vjerovnikom o namirenju ili o oslobođenju dionica od tereta na neki drugi zakonom propisani način, ne ishodi upis brisanja založnog prava na svojim dionicama u SKDD-u i pohrani svoje dionice tijekom ponude za preuzimanje, ističe Hanfa koja je utvrdila kako sadržaj mišljenja Uprave Ingre može dovesti u zabludu ostale dioničare i ukupnu investicijsku javnost te da nije u skladu s općim načelima propisanim Zakonom o preuzimanju dioničkih društava.Prema svim podacima kojima u ovom trenutku raspolaže Agencija, nije točna tvrdnja da bi bilo nemoguće ostvariti postavljeni prag uspješnosti u predmetnoj ponudi za preuzimanje, pa stoga izjava Oppenheima ne može poći od navedene nemogućnosti, već mora biti jasno i nedvojbeno navedena njegova namjera hoće li ili neće u predmetnoj ponudi pohraniti sve ili dio dionica (npr. dionice koje nisu opterećene založnim pravom), navode uz ostalo iz Hanfe.